Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/10-1 Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten

Doelstellingen:
  • Weten hoe je een inkoopbeleid efficiënt en effectief kan organiseren. 
  • De belangrijkste begrippen en concepten binnen overheidsopdrachten kunnen situeren en begrijpen. 
  • De belangrijkste stappen die een overheidsopdracht aflegt begrijpen. Van behoefte tot gunning en uitvoering. 
Doelgroep:

Bestuurders, directies en leidinggevenden, verantwoordelijken inkoopbeleid.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Sinds 1 juli 2013 vallen de inrichtende machten onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten. Tijdens deze tweedaagse opleiding willen we dieper ingaan op wat dit betekent voor onze inrichtende machten en hoe zij zelf aan de slag kunnen gaan. We willen in deze opleiding dieper ingaan op de complexiteit van de overheidsopdrachtwetgeving, maar ook om het inkoopbeleid kritisch onder de loep te nemen. Met deze opleiding willen we niet alleen ingaan op de theorie, maar ook tools aangeven om dit zelf uit te voeren. 

De opleiding bestaat uit een inleiding in de wetgeving overheidsopdrachten en een kritische evaluatie van het inkoopbeleid van een onderwijsvzw.

Stefan De Weerdt, stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengt op de eerste dag het thema “inkoopmanagement in het onderwijs”. Stefan gaat in op ‘Hoe organiseer ik mijn inkoopbeleid zo efficiënt mogelijk?’ Dit begint met een algemene inleiding en zal daarna dieper ingaan op inkoopethiek, het bestek en duurzaam aankopen.

Stefanie Gryson, stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat op de tweede dag in voor het thema “overheidsopdrachten” en pakt het eerder vanuit een pragmatisch standpunt aan dan vanuit een juridische invalshoek. Er wordt interactief gewerkt met de nodige praktijkvoorbeelden.

Er wordt vanuit een geïntegreerd voorbeeld gewerkt met aandacht voor de vragen en bekommernissen van de deelnemers.

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Deze vorming wordt voorzien voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

De deelnemers kunnen een warme maaltijd of een broodjesmaaltijd gebruiken. Bij inschrijving wordt deze keuze doorgegeven.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: De Weerdt Stefan
Gryson Stefanie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • vrijdag 13 maart 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
    • vrijdag 27 maart 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.