Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/32-1 Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Sessie 5 – Het referentiekader onderwijskwaliteit en cursistentrajectbegeleiding (1 dag – 2019-2020 – woensdag 9 oktober 2019 – Brussel, Guimardstraat 1, lokaal G01)

Leiding: Tim Van Aken (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Wouter Gorissen (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

We verkennen samen het ROK; 37 kwaliteitsverwachtingen die richtinggevend zijn voor kwaliteitsvol volwassenenonderwijs. Binnen de vier kwaliteitsdomeinen ‘resultaten en effecten’, ‘de ontwikkeling van de lerenden’, ‘de kwaliteitsontwikkeling’ en ‘het beleid’ gaan we op zoek naar verbindingen met de eigen kwaliteitswerking van het eigen CVO. Als laatste werpen we nog een blik op inspectie 2.0; de impact van het ROK op de wijze van doorlichten.

Trajectbegeleiding neemt steeds meer een centrale rol in onderwijs. Tijdens de workshop bekijken we wat de regelgeving over trajectbegeleiding zegt, hoe onderwijsinspectie naar trajectbegeleiding kijkt en hoe trajectbegeleiding in de centra vorm kan krijgen. We gaan in dialoog over valkuilen, hinderpalen, strong practices en mogelijkheden.

 

Sessie 6 – Timemanagement (1 dag – 2019-2020 – vrijdag 29 november 2019 – Brussel, Guimardstraat 1, lokaal G01)

Leiding: Marita Stas (lifecoach en troaching)

De focus ligt op bewustwording en confrontatie met de thema’s tijd, gedrevenheid, perfectionisme, geven en ontvangen, prioriteiten en planning. De coach wil met de deelnemers vooral reflecteren over het spanningsveld tussen willen en kunnen, zowel op het niveau van de organisatie als op het persoonlijke vlak. We bouwen concepten op en geven tips en vaardigheden mee. We werken met dynamiserende ervaringsoefeningen, gerichte reflectieopdrachten en groepsdiscussies. Daarnaast worden handvatten, schema’s voor prioriteiten en planning aangereikt.

 

Sessie 7 – Communicatie (1 dag – 2019-2020 – vrijdag 7 februari 2020 - Brussel, Guimardstraat 1, lokaal G01)

Leiding: Sarah Desplenter (communicator van kop tot teen, trainer*coach in hart&nieren)

Communicatie is de motor bij verandering. Op rustig vaarwater is het makkelijk om (samen) te werken, te praten en elkaar te begrijpen. In woeliger water, in tijden van verandering (fusie), steken weerstanden en tegenstellingen de kop op. Op zulke momenten moet je communicatie een versnelling hoger kunnen gaan. Hoe communiceer jij als leidinggevende verandering naar je collega's: welke informatie, hoe vaak, op welke toon, via welke communicatiekanalen? En hoe luister je naar, en bevraag je, al die collega's die met vragen zitten? Geef je hen inspraak? Hoe, hoe vaak, op welke manier? Tijdens deze opleidingsdag kijken we naar de basisprincipes van communiceren in tijden van verandering (theorie), maar we gaan ook concreet aan de slag: welke communicatiekanalen en -acties werken in jouw centrumomgeving het best? Hoe ga je die versterken? We lijsten op, en maken een start van communicatieplan op. Een communicatieplan dat óók bruikbaar is eenmaal de verandering verankerd is, en je dagdagelijks wilt communiceren. Daarbij houden we àltijd het (communicatie)kader van respectvol, positief en verbindend communiceren voor ogen. Op het einde van deze sessie ga je met concrete communicatie-ideeën en -acties naar huis.

 

Sessie 8 – Financieel beheer (1 dag – 2019-2020 – vrijdag 27 maart 2020 - Brussel, Guimardstraat 1, lokaal G01)

Leiding: Dirk Segers (voormalig algemeen directeur KISP en tegenwoordig Financieel beleidsverantwoordelijke vzw Leiepoort)

Om de poen is het te doen? Alleszins niet in het volwassenenonderwijs! Maar enige financiële geletterdheid mag bij elke leidinggevende in het volwassenenonderwijs niet ontbreken. In deze sessie passeren de revue: het opmaken en opvolgen van de begroting, het (financieel) opstarten van nieuwe projecten (investeringsbegroting met een daaraan gekoppelde financiering); cashflowanalyse (omdat dit een goed inzicht geeft in de financiële mogelijkheden op korte en lange termijn), principes rond aanbestedingen, ...

 

Sessie 9 - Op de koffie bij Lieven: het katholieke dialoogcentrum voor volwassenenonderwijs (1/2 dag - 2019-2020 – vrijdagvoormiddag 29 mei 2020 - Brussel, Guimardstraat 1)

Leiding: Lieven Boeve, Tim Van Aken en Ton van Weel (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

In dialoog met directeur-generaal Lieven Boeve reflecteren we samen over het katholieke dialoogcentrum in de vorm van tutorial op zijn bureau. Dit is een centrum waar dialoog en levensbeschouwing op de eerste plaats komen en waar mensen leren aan elkaar en van elkaar. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het vormingstraject te evalueren en er wordt afgesloten met een certificaatuitreiking van de Basisopleiding leidinggevenden en met een receptie.

Sessies: 9 sessie(s)
Voorwaarde:

De prijs van deze nascholing wordt berekend op basis van jouw keuzes.

Deelnemers die zich vorig jaar inschreven voor het volledig traject (voor €550), zijn automatisch ingeschreven voor dit jaar. 

De prijs voor het alles sessies van 2019-2020 is €275 per individuele deelnemer. 

De prijs per volledige dagsessie is €100 per individuele deelnemer.

De prijs per halve dagsessie is €75 per individuele deelnemer (enkel mogelijk bij sessie 9).

Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Segers Dirk
Sarah Desplenter
Gorissen Wouter
Van Weel Ton
Stas Marita
Boeve Lieven
Van Aken Tim
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 9 oktober 2019 van 10:00 tot 16:00
  • vrijdag 29 november 2019 van 10:00 tot 16:00
  • vrijdag 7 februari 2020 van 10:00 tot 16:00
  • vrijdag 27 maart 2020 van 10:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • vrijdag 29 mei 2020 van 10:00 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.