Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/02-2 Masterplan onderwijsinfrastructuur

Doelstellingen:

Deelnemers:

  • begrijpen dat een masterplan infrastructuur noodzakelijk is.
  • begrijpen dat bestuurlijke optimalisering kansen inhoudt voor het masterplan infrastructuur.
  • begrijpen hoe het infrastructureel masterplan beïnvloed wordt door schaalvergroting.
  • hebben inzicht in hoe je bij een schaalvergroting een masterplan infrastructuur kan opmaken of aanpassen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het infrastructureel masterplan is een beleidsdocument waarin het bestuur van onderwijsinstellingen, binnen bepaalde randvoorwaarden, haar intenties concretiseert op het vlak van infrastructuur op korte, middellange en lange termijn met het doel te komen tot een goed patrimoniumbeheer.

Bij bestuurlijke schaalvergroting worden de bestaande infrastructurele masterplannen geïntegreerd in een aangepast infrastructureel masterplan. Voorafgaand hieraan brengt het bestuur voor elk gebouw de huidige stand van zaken en geplande werken in beeld op een eenvormige manier.

Strategie en methode:

Het opstellen van een masterplan infrastructuur wordt toegelicht en de specifieke factoren die meespelen bij bestuurlijke schaalvergroting krijgen speciale aandacht. 

Er wordt ruimte voorzien voor een vragenronde. 

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.   

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen. 

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Canfyn Filip
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.