Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/06-3 Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties

Doelstellingen:
  1. De deelnemers verwerven een overzicht van de belangrijkste fiscale wetgeving die voor schoolbesturen relevant is (btw, rechtspersonenbelasting inclusief onroerende voorheffing en roerende voorheffing, registratierechten en successierechten inclusief patrimoniumtaks, voordelen van alle aard op fiscale fiches). 
  2. De deelnemers kennen het toepassingsgebied en de grenzen van vrijstellingen en andere fiscale gunstmaatregelen. 
  3. De deelnemers kennen de fiscale gevolgen van activiteiten die door veel scholen worden georganiseerd: fondsenwervingsacties, doorrekeningen, verhuur van lokalen, didactische uitbatingen. 
  4. De deelnemers kunnen de informatiebronnen vinden betreffende fiscale materies. 
  5. De deelnemers kunnen de fiscale gevolgen van de beleidsbeslissingen van de vzw en haar belangrijkste partners inschatten.
Doelgroep:

Financieel medewerkers en directieleden van schoolbesturen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en kleuter- en/of leerplichtonderwijs aanbieden. Geen voorkennis vereist.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De financiële gevolgen kunnen zwaar zijn voor een vzw die de fiscale wetgeving niet correct volgt.

De opleiding laat je kennismaken met de verschillende belastingsystemen waaraan een schoolbestuur onderworpen kan zijn: btw, rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks en andere successierechten, registratierechten, voordelen van alle aard.

Het toepassingsgebied en de grenzen van de vrijstellingen en andere fiscale gunstmaatregelen worden verkend.

Er wordt nader ingegaan op de fiscale gevolgen van fondsenwervingsacties, doorrekeningen, verhuur van lokalen en didactische uitbatingen.

Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de bronnen van fiscale informatie.

Strategie en methode:

Deelnemers krijgen aan de hand van een PowerPointpresentatie een uiteenzetting over de basisprincipes (docerend lesgeven). Waar mogelijk worden thema’s ingeleid door middel van vragen aan de deelnemers. De antwoorden worden gebruikt om de correcte interpretatie en handelswijze toe te lichten. Een aantal frequent voorkomende cases worden als oefening fiscaal geanalyseerd.

Er zijn 2 op mekaar aansluitende sessies. Deelnemers schrijven in voor deze beide sessies. 
Ochtendsessie: 9u30 – 12u30 – middagpauze – namiddagsessie: 13u30 – 16u30.

Bijkomende info:

Mogelijkheid om een lunch te bestellen. 

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Vermeersch Trui
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 15 januari 2020 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.