Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/01-M1 Auteursrechten en copyright

Doelstellingen:

De deelnemers: 

 • weten wat wordt bedoeld met auteursrechtelijk beschermde werken
 • weten wat het algemeen wettelijk kader inhoudt met betrekking tot auteursrechten  
 • weten welke uitzonderingen gelden voor gebruik van beschermde werken in een onderwijscontext 
 • weten welke regels gelden voor materiaal gemaakt door leerkrachten of leerlingen. Weten welke rechten wie hierop heeft.
Doelgroep:

Personeel van een onderwijsinstelling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Men gebruikt regelmatig verschillende bronnen om informatie te verzamelen en men gebruikt vervolgens verschillende informatiekanalen om deze informatie ter beschikking te stellen. 

Vragen die daarbij rijzen zijn: 

 • Hoe kunnen bronnen correct worden gehanteerd in het licht van de huidige auteurswetgeving?
 • Welke uitzonderingen gelden er op het auteursrecht in de onderwijscontext? 
 • Wat zegt de regelgeving over materiaal gemaakt door leerkrachten en leerlingen? Wie heeft welke rechten?
 
Strategie en methode:

De sessie wordt verzorgd door medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  

 • De spreker licht eerst de geldende regelgeving toe met betrekking m.b.t. auteursrechten. 
 • Aan de hand van een aantal casussen worden een aantal concrete situaties van dichterbij bekeken, waaronder:
  • Welke uitzonderingen gelden er op het auteursrecht in de onderwijscontext?
  • Wat zegt de regelgeving over materiaal gemaakt door leerkrachten en leerlingen?
  • Wie heeft welke rechten?
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Claeys Sarah
Decuyper Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 29 november 2019 van 09:00 tot 12:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 3 december 2019 van 09:00 tot 12:00
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 3: (Afgelast)
  • vrijdag 6 december 2019 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.