Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/09-1 Opleiding hiërarchische lijn

Doelstellingen:

De implementatie van het preventiebeleid op school is de taak van het schoolbestuur en van de leden van de hiërarchische lijn. Zij zijn het die instaan voor de uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS), en vervolgens voor de programmatie, de realisatie en de evaluatie ervan. Voorts werken de leden van de hiërarchische lijn mee aan het opstellen van het globaal preventieplan (GPP) en het jaarlijks actieplan (JAP), onderzoeken ze ongevallen en incidenten, controleren ze arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, waken over de naleving van de instructies inzake veiligheid, staan ze in voor het onthaal van nieuwe personeelsleden … (volgens KB van 27/3/1998,art. 13).

Teneinde zowel hun betrokkenheid als hun deskundigheid te verhogen, organiseren we een specifiek professionaliseringsproject voor leden van de hiërarchische lijn.

Doelgroep:

De leden van de hiërarchische lijn van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basisonderwijs of van katholieke internaten of CLB’s.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Een welzijnsbeleid implementeren. 

Toepassingsgebied van de wet welzijn. 

Algemene principes van een welzijnsbeleid: 

  • Dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS); 
  • Risicoanalyses en preventiemaatregelen; 
  • Globaal preventieplan (GPP° en jaarlijks actieplan (JAP); 
  • Jaarverslag; 
  • Raadplegen van de regelgeving. 

De belangrijkste actoren. 

Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks op school gebruikt kan worden, wordt ter beschikking gesteld. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Cursisten ontvangen een aanwezigheidsattest.

Aantal sessies: meestal 2, in 1 volledige lesdag.

Bijkomende info:

Inschrijving: Uiterlijk tot acht dagen voor de datum van de bijscholing. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 30 per reeks.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De kostprijs is per halve dag: € 150/halve dag. Enkel de effectieve vorming is betalend, de intake is gratis.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 8 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.