Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/09-2 Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht vol­doende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezit­ten. Via de opleiding “Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis” wil het KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegen­heid bieden deze basiskennis te verwerven.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur. 

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming op school te adviseren (officieus niveau 3 genoemd), al dan niet onder het toezicht van een leidend preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2. 

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werknemers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus?NIET?voldoende. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 

Van 

Tot 

Onderwerpen 

Nr

Lesgever 

Dag 1 

10/10/2019 

 

 

 

Brussel, G1, 7de verd. 

 

9.00 u. 

10.00 u. 

Duiding bij de cursus en het eindwerk 

01

Wauters Franky 

 

10.00 u. 

12.00 u. 

Organigram van de preventie (1) 

02

Wauters Franky 

 

12.45 u. 

13.30 u. 

Organigram van de preventie (2) 

02

Wauters Franky 

 

13.30 u. 

14.15 u. 

Regelgeving en bronnen op het internet 

03

Wauters Franky 

 

14.15 u. 

15.45 u. 

Verkeersveiligheid 

04

Thys Erik 

Dag 2 

21/11/2019 

 

 

 

Brussel, G1, 7de verd. 

 

9.00 u. 

11.00 u. 

Welzijnsbeleid (DRBS, GPP, JAP), Welzijnsmappen 

05

Van Hecke Julien 

 

11.00 u. 

11.30 u. 

Opdrachten en taken van de PA en de IDPBW 

05

Van Hecke Julien 

 

11.30 u. 

12.00 u. 

Opdracht en werking van het CPBW 

05

Van Hecke Julien 

 

12.45 u. 

13.45 u. 

Administratieve verplichtingen: beleidsverklaring,

identificatiedocument, verslagen, rondgang, … 

05

Van Hecke Julien 

 

13.45 u. 

14.15 u. 

Controles, keuringen, arbeidsinspectie, onderwijsinspectie 

05

Van Hecke Julien 

 

14.15 u. 

15.45 u. 

Noodplanning 

05

Van Hecke Julien 

Dag 3 

12/12/2019 

 

 

 

Brussel, G1, 7de verd. 

 

9.00 u. 

10.30 u. 

Risicoanalyse 

09

Vanharen Dany 

 

10.30 u. 

11.00 u. 

Beschermingsmiddelen (CBM, PBM) 

10

Vanharen Dany 

 

11.00 u. 

12.00 u. 

Hygiëne, sanitaire installaties, legionella 

11/12

Vanharen Dany 

 

12.45 u. 

14.15 u. 

Sport- en speelterreinen, speel- en gymtoestellen 

13

De Latter Jan 

 

14.15 u. 

15.45 u. 

Schooluitstappen en sportevenementen 

14

Dooms Toon 

Dag 4 

 09/01/2020

 

 

 

Brussel, G1, 7de verd. 

 

9.00 u. 

12.00 u. 

Externe dienst (EDPBW), gezondheidstoezicht 

15

Vrielynck Jan 

 

12.45 u. 

14.15 u. 

Elektrische installaties, BA4-BA5 

16

Vanharen Dany 

 

14.15 u. 

14.45 u. 

Arbeidsongevallen: administratieve opvolging, preventie 

17

Van Horebeek Heidi 

 

14.45 u. 

15.15 u. 

Aankoopcyclus: bestelling, levering, indienststelling 

18

Van Horebeek Heidi 

 

15.15 u. 

15.45 u. 

Onthaal van nieuwe werknemers, werken met derden 

19/20

Van Horebeek Heidi 

Dag 5 

 13/02/2020

 

 

 

Brussel, G1, 7de verd. 

 

9.00 u. 

12.00 u. 

(A) Brandveiligheid, evacuatie 

21

Dekoning Krista 

 

12.45 u. 

15.45 u. 

(A) Agora, een digitaal DRBS 

22

Van Ocken Jan 

 

9.00 u. 

12.00 u. 

(B) Agora, een digitaal DRBS 

22

Van Ocken Jan 

 

12.45 u. 

15.45 u. 

(B) Brandveiligheid, evacuatie 

21

Dekoning Krista 

Dag 6 

 12/03/2020

 

 

 

Brussel, G1, 7de verd. 

 

9.00 u. 

11.00 u. 

Milieu op school: afvalverwerking, energie, bodem… 

23

Van Ocken Jan 

 

11.00 u. 

12.00 u. 

Voedselhygiëne op school (1) 

24

Molein Ingrid 

 

12.45 u. 

13.45 u. 

Voedselhygiëne op school (2) 

24

Molein Ingrid 

 

13.45 u. 

15.45 u. 

Gevaarlijke stoffen en preparaten 

25

De Beuckeleer Bert 

Dag 7 

 02/04/2020

 

 

 

Brussel, G1, 7de verd. 

 

9.00 u. 

12.00 u. 

Psychosociale risico's 

26

Van Assche Paul 

 

12.45 u. 

14.15 u. 

Eerste hulp en medicatie op school 

27

Van Assche Paul 

 

14.15 u. 

15.45 u. 

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen 

28

Wauters Franky 

Dag 8 

 07 & 14/05/2020

 

 

 

Brussel, G1, 7de verd. 

 

9.00 u. 

12.00 u. 

Verdediging van het eindwerk 

 

DVH, BDB, FWA 

 

12.45 u. 

15.45 u. 

Verdediging van het eindwerk 

 

DVH, BDB, FWA 

Dag 9 

 04/06/2020

 

 

 

Brussel, G1 

 

15.00 u. 

17.00 u. 

Academische zitting, proclamatie, receptie 

 

Vanstappen Dirk, directeur Dienst BES 

Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd. 

De cursussen zijn modulair opgebouwd rond de genoemde thema’s. Alle docenten hebben uitgebreide praktijkervaring in de behandelde materie. 

Op het einde van de lessenreeks dient elke cursist een eindwerk in, waarin hij een concreet probleem inzake preventie en bescherming op school op planmatige en doeltreffende wijze aanpakt. De cursist kan er ook voor kiezen om een portfolio samen te stellen waarin een aantal vragen en opdrachten uitgewerkt worden. De cursist verdedigt zijn eindwerk mondeling met behulp van een digitale presentatie voor een jury. 

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een aanwezigheidsattest en een getuigschrift van goed gevolg.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten:

 • Reeks in Brussel:
  • € 400 (cursusteksten, toegang tot de website en koffie inbegrepen). 
  • Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse een middagmaal (broodjes of een warme maaltijd) nuttigen (prijs niet inbegrepen). 
 • Reeks in Brugge:
  • € 490 (cursusteksten, toegang tot de website en lunch telkens inbegrepen)

Inschrijving: Uiterlijk op 26 september 2019. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 24 voor beide reeksen. indien er op 26 september onvoldoende deelnemers zijn in Brugge om de reeks break-even te organiseren, wordt deze reeks geschrapt. De ingeschreven deelnemers worden dan tussengevoegd in Brussel volgens inschrijvingsdatum.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Sessies: 19 sessie(s)
Voorwaarde:

Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden. 


Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 400,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Vanstappen Dirk
meerdere lesgevers .
Van Hecke Julien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 10 oktober 2019 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 21 november 2019 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 12 december 2019 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 9 januari 2020 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 13 februari 2020 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 12 maart 2020 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 2 april 2020 van 09:00 tot 15:45 (Afgelast)
  • donderdag 7 mei 2020 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 14 mei 2020 van 09:00 tot 15:45
  • donderdag 4 juni 2020 van 15:00 tot 17:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 23 oktober 2019 van 09:00 tot 15:45
  • woensdag 20 november 2019 van 09:00 tot 15:45
  • woensdag 11 december 2019 van 09:00 tot 15:45
  • woensdag 15 januari 2020 van 09:00 tot 15:45
  • woensdag 19 februari 2020 van 09:00 tot 15:45
  • woensdag 11 maart 2020 van 09:00 tot 15:45
  • woensdag 22 april 2020 van 09:00 tot 15:45
  • woensdag 20 mei 2020 van 09:00 tot 15:45
  • woensdag 17 juni 2020 van 15:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.