Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/09-4 Samenkomst alle preventieadviseurs Regio Antwerpen

Het Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs regio Antwerpen heeft samen met Franky Wauters, stafmedewerker preventie en bescherming van de Dienst Bestuur & Organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en in samenwerking met vzw Coprant, het initiatief genomen om een netwerk voor alle preventieadviseurs op te starten die werkzaam zijn in scholen van het Katholiek Onderwijs in de regio Antwerpen

Het netwerk heeft als doel te informeren, sensibiliseren, uitwisselen van ervaringen of materialen en expertise, vormen, noden uit het werkveld bespreken,…

Het is de bedoeling dat een groep van afgevaardigden wordt samengesteld die in het vervolg trimestrieel zal samen komen in de gebouwen van het DSKO, Noorderlaan 108 te Antwerpen.

Wij zullen telkens de uitnodigingen van de netwerkbijeenkomsten versturen naar de preventieadviseurs en ook naar de bijhorende directeurs/coördinerende directeurs om hen te informeren.

Wij hopen dat u dit initiatief steunt en ons tegen 13 september 2019 de nodige gegevens bezorgt van al uw preventieadviseurs (basis-, secundair en volwassenonderwijs) mailen naar
Krista Dekoning krista.dekoning@kobametropool.be

Wij zullen telkens de uitnodigingen van de netwerkbijeenkomsten versturen naar de preventieadviseurs en ook naar de bijhorende directeurs/coördinerende directeurs om hen te informeren.

Wij hopen dat u dit initiatief steunt en ons tegen 13 september 2019 de nodige gegevens bezorgt van al uw preventieadviseurs (basis-, secundair en volwassenonderwijs).

Doelgroep:

Alle preventieadviseurs Regio Antwerpen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Programma:

  09.30 uur          Onthaal en verwelkoming

  10.00 uur          Preventiewerking Katholiek Onderwijs Vlaanderen door Franky Wauters

  10.30 uur          Toelichting DSKO door Dis Van Berckelaer

  11.00 uur          Werking vzw Coprant door Krista Dekoning

  Aansluitend is er mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.

  Einde is voorzien om 12.00 uur.

Bijkomende info:

De vorming wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen uti Regio Antwerpen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 22 september 2019 inschrijven en tot en met dinsdag 17 september 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 24 september 2019 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.