Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/17-1 Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid

Doelstellingen:

Dit is een individugerichte opleiding die tot doel heeft de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om het beleid inzake informatieveiligheid en privacy op school te adviseren en mee op te volgen: 

 • Je maakt kennis met de vernieuwde privacywetgeving en de gevolgen die deze heeft voor scholen 
 • Je legt de basis voor een informatieveiligheids- en privacybeleid (IVP) voor scholen 
 • Je weet welke documenten en processen nodig zijn om je IVP-beleid te realiseren in de dagelijkse praktijk 
 • Je leert werken met handige tools, templates en methoden om je IVP-beleid intern en extern te communiceren 
 • Een aanwezigheidsattest voor alle sessies van deze module geeft je het recht om Gino De Meester voor jouw school te vermelden als 'DPO'.
Doelgroep:

Deze nascholing richt zich op ict-coördinatoren, preventieadviseurs, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur aangesteld zullen worden als ‘aanspreekpunt informatieveiligheid’.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze sessies krijg je o.a. informatie, tools en werkwijzen rond de volgende onderwerpen aangereikt: 

 • De vernieuwde privacywetgeving, toegepast op het onderwijs met praktische voorbeelden. 
 • Inventaris maken van de persoonsgegevens die verwerkt worden op school. 
 • Classificatie van informatie maken. 
 • Een IVP-beleid opstellen. 
 • Register van gegevensverwerkingen aanleggen en onderhouden. 
 • Afspraken maken met externe partners die persoonsgegevens van jouw school verwerken. 
 • Hoe moet je omgaan met datalekken (procedures, meldpunt …)? 
 • Hoe sensibiliseer/informeer je personeel (en leerlingen) aangaande informatieveiligheid en privacy? 
 • Hoe communiceer je met leerlingen en ouders?
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website www.privacyopschool.be. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Na het actief volgen van deze opleiding heb je voldoende kennis om je eigen informatieveiligheids- en pricavybeleid in je school uit te rollen.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een attest.

Bijkomende info:

Er wordt aan alle deelnemers een broodjeslunch aangeboden op de beide dagen.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Instellingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarvan één of meerdere aanspreekpunten informatieveiligheid deelnemen aan één of meerdere modules uit het project Informatieveiligheid hebben automatisch toegang tot de website met beschikbaar materiaal. Je hoeft dus niet meer extra in te schrijven voor 8/19/17-6 Toegang tot de website https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 260,00 Euro
Lesgever: Declerck Peter
Cauwenberg Bert
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 1 oktober 2019 van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 8 oktober 2019 van 09:30 tot 16:30
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • dinsdag 21 april 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • dinsdag 28 april 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 19 september 2019 van 09:30 tot 16:30
  • donderdag 26 september 2019 van 09:30 tot 16:30
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • dinsdag 21 april 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • dinsdag 28 april 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • dinsdag 17 september 2019 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • dinsdag 24 september 2019 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
 • Reeks 6: (Afgelast)
  • donderdag 23 april 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • donderdag 30 april 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 7: (Voorbij)
  • donderdag 19 september 2019 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • donderdag 26 september 2019 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
 • Reeks 8: (Afgelast)
  • dinsdag 5 mei 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • dinsdag 12 mei 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 9: (Voorbij)
  • dinsdag 10 september 2019 van 09:30 tot 16:30
  • dinsdag 17 september 2019 van 09:30 tot 16:30
 • Reeks 10: (Voorbij)
  • donderdag 30 april 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
  • donderdag 14 mei 2020 van 09:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.