Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/01-1 Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden

Doelstellingen:

De deelnemers kennen de rol van het bestuur: 

 • bij het functioneren en evalueren van gesubsidieerd personeel 
 • bij het functioneren en evalueren van de leidinggevenden 
 • in de tuchtprocedure 

De deelnemers kunnen inschatten wanneer een tuchtprocedure nodig is. 

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De wettelijke verplichtingen van de raad van bestuur in de verschillende procedures worden toegelicht: 

 • bestuur als tweede evaluator 
 • bestuur als evaluator  
 • bestuur als tuchtoverheid 

Bijzondere aandacht zal gaan naar mogelijke valkuilen in deze procedure. 

We staan ook stil bij de mogelijkheden om de tuchtprocedure te vermijden. 

Strategie en methode:

Sessie vertrekkende van uit de inspiratie van de katholieke dialoogschool, doorspekt met voorbeelden, illustratie, inspirerende praktijkvoorbeelden en bespreking van casussen.

Bijkomende info:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt heel wat informatie en bruikbaar materiaal ter beschikking in het kader van personeelsbeleid. Tijdens deze sessie maak je hiermee ook kennis.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze sessie wordt ingericht voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Becker Hans
Goeminne Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 28 november 2019 van 19:00 tot 22:00
PB Regio Limburg (Volzet)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 2: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.