Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/04-1 Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen

Doelstellingen:

De toenemende complexiteit van onze samenleving vereist nieuwe instrumenten voor personeelsbeleid. De voorbije jaren zijn er een aantal nieuwe instrumenten m.b.t. personeelsbeleid ingevoerd, nl. de functionerings- en evaluatiegesprekken. Daarnaast  is er ook  de federale regelgeving rond psychosociaal welzijn op het werk die de werkgever verantwoordelijk stelt voor het welzijn en het welbevinden van zijn werknemers (o.a. stress, burn-out, conflicten....).

Daar waar mensen samenwerken, samenleven zijn conflicten een natuurlijk gegeven. Zeker in een school, waar samenwerking centraal staat, kan vroeg of laat een misverstand escaleren.  Dat er binnen een organisatie een conflict ontstaat is op zich geen probleem. Het wordt pas een probleem  wanneer de leidinggevende niet weet hoe om te gaan met meningsverschillen en conflicten. 

Bemiddeling en bemiddelende interventies, een  (relatief) nieuwe benadering kan ingezet  worden in het personeelsbeleid. De ervaring leer dat de kans op succes van het inzetten van al die interventies  stijgt wanneer die interventies geïntegreerd wordt in een totaal personeelsbeleid.   Leidinggevenden ervaren meer en meer de nood om op een professionele manier om te gaan met verschillen en conflicten zonder dat ze daarbij formeel al bemiddelaar optreden.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor leidinggevenden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Conflicten: 

 • Inzichten in het ontstaan en de escalatie van conflicten 
 • Verschillende conflictstijlen 
 • Omgaan met conflicten 
 • Praktijkoefeningen 
Bemiddeling: instrument voor het oplossen van conflicten 
 • Situering en meerwaarde van bemiddeling t.a.v. andere vormen van conflictoplossing 
 • Het bemiddelingsproces: principes en fasen
 • De bemiddelingsvaardigheden 
 • Interne en externe bemiddelaar 
Het bemiddelend gesprek:
 • Voorbereiding: engagement en vertrouwen 
 • Verbindend werken: meerzijdig partijdigheid en belangenexploratie.  
 • Oefeningen: het bemiddelend gesprek 
Strategie en methode:

De opleiding is afgestemd op de bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden.

Er wordt gewerkt met beeldmateriaal.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 4 maart 2020 van 09:30 tot 16:30
  • woensdag 11 maart 2020 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.