Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/17-6 Toegang tot de website https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/

Doelstellingen:
  • Informatie raadplegen in het kader van de implementatie van GDPR in de onderwijsinstellingen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
  • Op de hoogte blijven van de actuele evoluties in het kader van informatieveiligheid en GDPR in de instellingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
  • Modellen ontwikkeld in het kader van GDPR gebruiken gedurende  het schooljaar 2019-2020.
Doelgroep:

Aanspreekpunten informatieveiligheid van instellingen verbonden aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Als je inschrijft op deze module als school, dan krijgen de geregistreerde aanspreekpunten informatieveiligheid van deze school toelating tot de website privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen en de toelating om het materiaal te gebruiken tijdens het schooljaar 2019-2020.

Eens ingeschreven op dit initiatief, dan kan ook de aangeboden DPO-functie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebruikt worden.

Instellingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarvan één of meerdere aanspreekpunten informatieveiligheid deelnemen aan één of meerdere modules uit het project Informatieveiligheid hebben automatisch toegang tot de website met beschikbaar materiaal. Je hoeft dus niet meer extra in te schrijven voor 8/19/17-6 Toegang tot de website https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/.

Bijkomende info:

Dit is een initiatief voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 23 juni 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: De Meester Gino
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.