Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/01-Lim OPEN COBES - en rol van een bestuur in het kader van evalueren en tucht van gesubsidieerde personeelsleden

Graag willen wij u uitnodigen op de OPEN COBES-vergadering voor alle bestuurders in Limburg op donderdag 9 december 2019 om 19:00 uur tot 22:00 uur in de Polyvalente ruimte, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Op de agenda staat:

18:45 uur Onthaal

19:00 uur Welkom en even stil staan, door Francis Loyens

19:10 uur De gevolgen van het regeerakkoord voor de ondersteuning van scholen  

               door de Pedagogische Begeleidingsdienst in de toekomst,
               door Kathleen Toonen

19:20 uur De vorming van scholengemeenschappen basis- en secundair onderwijs

               2020-2026 in Limburg na BOS-trajecten, door Pierre Colla         

19:30 uur Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van

               gesubsidieerde personeelsleden, door Hans De Becker en Els Goeminne.

Geïnspireerd door de katholieke dialoogschool, doorspekt met voorbeelden, illustratie, verhelderende praktijkvoorbeelden en bespreking van casussen wordt ingegaan op de rol van het bestuur: 

  • bij het functioneren en evalueren van gesubsidieerd personeel, 
  • bij het functioneren en evalueren van de leidinggevenden, 
  • in de tuchtprocedure. 

Bijzondere aandacht zal gaan naar mogelijke valkuilen in deze procedure.

De deelnemers kunnen inschatten wanneer een tuchtprocedure nodig is.    

Wij staan ook stil bij de mogelijkheden om de tuchtprocedure te vermijden. 

Strategie en methode:

Gezien het belang van het onderwerp hopen wij van elk schoolbestuur iemand te mogen verwelkomen en te vergasten voor leerrijke avond. Wij hebben voor jullie een streekbier voorzien, zoals vorig jaar, om het ook nog gezellig te maken!

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 8 december 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Colla Pierre
De Becker Hans
Goeminne Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 9 december 2019 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.