Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/01-M3 Opleiding om een Dimona STG zo vlot mogelijk in te vullen

Vanaf 1 januari 2020 bestaat de DIMONA STG-aangifteplicht voor elke leerling/student/cursist die bij een onderwijsinstelling ingeschreven is en die een onbezoldigde stage loopt. De verplichting geldt zowel voor een hogeschool, een secundaire school voor gewoon of buitengewoon onderwijs, een centrum voor volwassenonderwijs en een centrum voor deeltijds onderwijs.

Het (hoge)schoolbestuur/centrumbestuur van de onderwijsinstelling die de leerling/student/cursist als stagiair uitzendt is verplicht voor die DIMONA STG-aangifte te zorgen.

Doelstellingen:

Het zo vlot mogelijk kunnen uitvoeren van de Dimona ‘STG’-aangifte

Doelgroep:

Personeelsleden van onderwijsinstellingen van het katholiek onderwijs in Vlaanderen die betrokken zullen zijn bij het vervullen van de verplichting van de Dimona-aangifte: ondersteunend personeel, ICT-coördinatoren, directie ...

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Inhoud:

Samen met de RSZ geven we gedurende een halve dag opleiding over Dimona ‘STG’.

Je leert onder meer hoe je de gegevens voor een stagiair concreet invoert en hoe bij het invoeren van gegevens voor meerdere stagiairs xml of multidimona gebruikt kunnen worden.

Strategie en methode:

De opleiding gaat door in het auditorium van de RSZ te Brussel. Er wordt onder andere live gedemonstreerd in (de testomgeving van) Dimona-STG.

Bijkomende info:

De opleiding start stipt om 10 uur.

Onthaal is vanaf 9.30 uur. Houd er als deelnemer rekening mee dat de toegang tot het gebouw flink beveiligd is. Het vraagt soms enige tijd om binnen te komen. 

Deze opleiding wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 13 maart 2020 inschrijven en tot en met zaterdag 14 maart 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Afgelast)
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 17 maart 2020 van 10:00 tot 12:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.