Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP220004-M&M W&T-2TM Effectieve didactiek voor Mens & maatschappij met aandacht voor tijd- en ruimtekaders

Wist je dat je door het concretiseren van een aantal didactische principes krachtige onderwijsarrangementen voor Mens & maatschappij vanuit ZILL kan aanbieden aan je leerlingen? Heb je nood aan concrete handvaten en inspirerende praktijkvoorbeelden om vanuit een krachtige leeromgeving te werken aan de doelen van Mens & maatschappij? 

En wil je tenslotte zicht krijgen op een verticale leerlijn rond tijd- en ruimtekaders? Dan is deze sessie iets voor jou!  

 
Doelstellingen:

Jullie schoolteam 

  • kent de algemene principes voor een sterke didactiek voor Mens & maatschappij vanuit ZILL. 
  • beschikt over de nodige competenties om vanuit de verschillende doelen en cursorische leerlijnen met betrekking tot tijd en ruimte een eigen schoollijn te ontwerpen en te hanteren. 
  • heeft de juiste handvaten om krachtige onderwijsarrangementen voor goed onderwijs over Mens & maatschappij vanuit ZILL te ontwerpen. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Hoe moet er geleerd worden over Mens en maatschappij vanuit ZILL?’ is de centrale vraag in deze nascholing. Het antwoord op deze vraag schuilt in de didactische principes voor goed onderwijs over Mens & maatschappij en handvaten om die principes te concretiseren en een krachtige leeromgeving voor Mens & maatschappij te creëren. Eén daarvan is het werken met tijd- en ruimtekaders. Via inspirerende praktijkvoorbeelden krijgen jullie ongetwijfeld zin om zelf aan de slag te gaan. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan, praktijkvoorbeelden, tools voor tijd- en ruimtekaders en het schema voor een krachtige leeromgeving. 

Bijkomende info:

Elke deelnemer heeft tijdens deze sessie het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek ter beschikking.  

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Algemene basiskennis rond ZILL is wenselijk.

Bij deze nascholing hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel.

 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.