Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP220004-M&M W&T-3TM Onderzoekend en ontwerpend leren over Mens & maatschappij

Wist je dat het belangrijk en zinvol is om ook via onderzoekend en ontwerpend leren in te zetten op het leergebied "Mens en maatschappij" vanuit ZILL en zo bij te dragen tot een betere wereld? 

Wist je dat ZILL reeds alle leerinhouden om te werken aan inspirerend burgerschap en educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) omvat en dus geen "extra leerstof" is voor de leerlingen? 

In deze sessie maak je aldoende kennis met de EDO-carrousel, een specifieke methodiek om met leerlingen aan de slag te gaan rond maatschappelijke kwesties. We exploreren ook inspirerende praktijkvoorbeelden en tools die jullie ongetwijfeld motiveren om samen met de leerlingen aan de slag te gaan. 

Doelstellingen:
Het schoolteam 
  • heeft zicht op het belang van inspirerend burgerschap & educatie voor duurzame ontwikkeling in het kader van goed onderwijs over Mens & maatschappij vanuit ZILL. 
  • ervaart hoe onderzoekend & ontwerpend leren via de EDO-carrousel voor alle leeftijdsgroepen geconcretiseerd kan worden bij het leren over Mens & maatschappij vanuit ZILL. 
  • kent de onderliggende principes die aan de basis liggen van onderzoekend & ontwerpend leren over maatschappelijke kwesties. 
  • verkent concrete werkvormen en instrumenten om inspirerend burgerschap & educatie voor duurzame ontwikkeling te integreren bij alle leeftijdsgroepen en te implementeren op schoolniveau. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Hoe kan aan onderzoekend en ontwerpend leren gedaan worden in het kader van Mens en maatschappij vanuit ZILL?’ is de centrale vraag in deze nascholing. Het antwoord hierop ontdek je doorheen allerlei opdrachten waarbij ook een sterke verbinding met de onderwijspraktijk over maatschappelijke kwesties gelegd wordt. Tijdens de sessie ervaren jullie maatschappelijke en de pedagogisch-didactische waarde van de EDO-carrousel, een specifieke methodiek voor het ontwerpen van krachtige onderwijsarrangementen over inspirerend burgerschap en educatie voor duurzame ontwikkeling. Met een rugzak aan onderbouwing en inspirerende werkvormen en tools kunnen jullie zelf aan de slag in de klas. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan, praktijkvoorbeelden, methodieken en tools voor onderzoekend en ontwerpend leren over Mens & maatschappij. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Algemene basiskennis rond ZILL is wenselijk.

Bij deze nascholing hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel.

 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.