Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP220004-M&M W&T-6TM Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek breed evalueren. Hoe doe je dat?

Wil je weten hoe je de leerinhouden uit jouw onderwijsarrangementen over Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek op verschillende manieren kan evalueren? Wil je jou op een ervaringsgerichte manier verdiepen in het breed evalueren van leerinhouden over Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek?  

Ben je benieuwd naar het waartoe, wat en hoe van breed evalueren van deze leerinhouden? Dan is deze sessie iets voor jou! 

Doelstellingen:

Jullie schoolteam 

  • heeft inzicht in het waartoe, wat en hoe van evalueren in functie van het realiseren van een krachtige evaluatiepraktijk voor leerinhouden over Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek 
  • exploreert evaluatie-instrumenten en methodieken om leerinhouden over Mens & Maatschappij en Wetenschappen & techniek in ZILL breed te evalueren. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

'Hoe kan aan breed evalueren gedaan worden in het kader van Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek vanuit ZILL?’ is de centrale vraag in deze nascholing.  

In deze sessie blijven we dicht bij de onderwijspraktijk. Jullie verkennen met het team waarom en waarover allemaal gegevens verzameld kunnen worden. Jullie krijgen zicht op de brede waaier aan manieren om leerinhouden van Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek te evalueren en ontdekken inspirerende evaluatie-instrumenten. "Rapporteren" valt dus niet binnen de scope van deze sessie. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief en ervaringsgericht op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan, praktijkvoorbeelden, methodieken en tools voor het breed evalueren van leerinhouden over Mens & maatschappij en Wetenschappen & techniek. 

Bijkomende info:

Elke deelnemer heeft tijdens deze sessie het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek ter beschikking. 

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze nascholing hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel. 

Algemene basiskennis rond ZILL is wenselijk. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.