Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP240061-NL-1TM Begrijpend lezen

Wil jij ook betere en gemotiveerde lezers maken van je leerlingen?  
Ontdek hoe je van je school een motiverende leesomgeving kan maken en hoe je je leerlingen kan begeleiden naar dieper tekstbegrip door je competenties te versterken op vlak van effectieve didactiek voor begrijpend lezen.

Doelstellingen:

Het schoolteam

  • krijgt inzicht vanuit het leerplan (TOsn2) in de manier waarop je in elke klas en op de hele school je leesomgeving motiverend kan inrichten en hoe je kan zorgen voor een rijk en actueel tekstaanbod. 
  • versterkt haar competenties om vanuit het leerplan (TOsn1) gefundeerde keuzes te maken wat betreft effectieve didactiek voor begrijpend lezen: het selecteren van leesdoelen, het stellen van vragen en het aanleren/modelen van leesstrategieën om de leerlingen tot dieper tekstbegrip te brengen.  
Doelgroep:
  • Lagere school: 2de tot en met 6de leerjaar (eventueel ook leraren eerste leerjaar) 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Hoe werken aan leesmotivatie en lezen met begrip voor 6 tot 12-jarigen?? 
De eerste sessie is gebaseerd op de leescirkel van AidanChambers. We linken de leerlijn van TOsn2 aan de drie elementen van de leescirkel. We verkennen hoe we concreet werk kunnen maken van een rijk, actueel boekenaanbod, wat het belang is van voorlezen én dagelijks tijd maken om zelf te lezen en wat de kracht is van een kwalitatief gesprek na het lezen. 

In de tweede sessie pluizen we de leerinhouden en de leerlijn van TOsn1 dieper uit. We verdiepen ons in het vragen stellen in de drie verwerkingsniveaus zoals beschreven in het leerplan (TOns1). We lichten de leesstrategieën uit de leerlijn (TOsn1) toe vanuit concrete onderwijsarrangementen. We versterken onze kennis en competentie op vlak van modelen. 

Bij deze nascholing hoort een voortaak.

Strategie en methode:

We bouwen deze nascholing interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist de betreffende doelen (TOsn1 en TOsn2) grondig uit. Je werkt zelf een mini-onderwijsarrangement uit voor begrijpend lezen en je krijgt tips voor een effectieve didactiek begrijpend lezen.

Bijkomende info:
Vanaf 30 deelnemers in het team is het aangeraden om het team te splitsen. Vanaf 40 deelnemers zullen er verplicht twee nascholers aanwezig zijn.
 
De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 660,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.