Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP240061-NL-5TM Woordenschat en kwaliteitsvolle interactie bij jonge kinderen

Woorden zijn onmisbaar om ons begrijpelijk uit te drukken aan de ander. Hoe verwerven kleuters woorden en hoe speelt een veilige, krachtige leeromgeving daarin een cruciale rol? 

Op welke manier kan je de kleuter ondersteunen in het opbouwen van een rijke woordenschat die ze inzetten? Rijke mondelinge interactie is daarbij onmisbaar.

Doelstellingen:

Het schoolteam

  • heeft inzicht in de didactiek van woordenschatontwikkeling: incidenteel, expliciet versus intentioneel, impliciet woordenschatonderwijs
  • creëert een krachtige leeromgeving die mogelijkheden biedt tot receptieve en productieve taalverwerving.
  • verwerft inzicht in welke mate mondelinge instructies ondersteund kunnen worden aan de taalleerbehoeften van alle leerlingen.
Doelgroep:
  • Kleuteronderwijs
  • Buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens twee sessies verkennen lerarenteams een specifiek deel of specifieke delen uit het leerplan, met de focus op woordverwerving en woordenschat. Tijdens de werksessie is er bijzondere aandacht voor bewustwording rond woordenschatonderwijs en didactiek vanuit praktijkervaringen, praktijkvoorbeelden en voor taal- en woordverwerving. De leraren denken na over en oefenen op verschillende onderwijsarrangementen gericht op woordenschat: incidenteel of intentioneel, impliciet of expliciet. Kwaliteitsvolle interactie loopt als een rode draad doorheen de sessies.  

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist het betreffende ontwikkelthema grondig uit. Je beschouwt en onderzoekt? onderwijsarrangementen en krijgt tips voor een krachtige didactiek.?Je koppelt de doelen aan je eigen praktijk.  

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Bij deze sessie hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel.


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 660,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.