Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP240061-NL-4TM Woordenschat bij oudere kinderen

Woorden zijn onmisbaar om ons begrijpelijk uit te drukken aan de ander. Hoe verwerven kinderen woorden en hoe speelt een veilige, krachtige leeromgeving daarin een cruciale rol? Op welke manier kan je je leerlingen ondersteunen in het opbouwen van een rijke woordenschat die ze zowel mondeling als schriftelijk kunnen inzetten?

Doelstellingen:

Het schoolteam

 • krijgt inzicht in de didactiek van woordenschatontwikkeling:?incidenteel versus intentioneel, impliciet versus expliciet.
 • verdiept haar inzicht in hoe een krachtige leeromgeving mogelijkheden biedt tot receptieve en productieve taalverwerving.
 • versterkt haar competenties om vanuit het leerplan (TOsn2) gefundeerde keuzes te maken wat betreft effectieve didactiek voor woordenschat: het selecteren van woorden, het betekenis geven aan woorden en het inoefenen/vastzetten van nieuwe woorden.
Doelgroep:
 • Schoolteam lagere school
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens twee sessies verkennen lerarenteams een specifiek deel of delen uit het leerplan (TOtn2), met de focus op woordverwerving en woordenschat. Er is bijzondere aandacht voor didactiek vanuit praktijkervaringen, praktijkvoorbeelden en taal- en woordverwerving. De leraren denken na over en oefenen op verschillende onderwijsarrangementen gericht op woordenschat: incidenteel, intentioneel, impliciet en expliciet. Ze leren hierbij kansen zien tot woordverwerving in andere leergebieden uit het leerplan. We gaan na op welke wijze we de woordenschat van leerlingen kunnen evalueren.

Bij deze nascholing hoort een tussentaak.

Je wordt ondergedompeld in een ‘woordenschatervaring’. Je krijgt antwoord op volgende vragen:

 • Woorden verwerven, hoe gebeurt dat?
 • Wat zijn woorden?
 • Hoe slaan we woorden op?
 • Welke woorden moeten er geleerd worden?
 • Woorden kennen, wat betekent dat?

Je onderzoekt praktijkvoorbeelden op kansen tot woordenschatverwerving. Hierbij denk je na over incidenteel, intentioneel, impliciet en expliciet woordenschatonderwijs.

Je pluist de leerlijn (TOtn2) uit in het leerplan op zoek naar woordenschat.

Je krijgt inzicht in hoe je woorden kan uitleggen en inoefenen, hoe je woordenschat kan evalueren?

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist specifieke leerinhouden van het betreffende doel (TOtn2) grondig uit. Je beschouwt en onderzoekt onderwijsarrangementen en krijgt tips voor een krachtige didactiek. Je koppelt de doelen aan je eigen praktijk. 

Bijkomende info:

 De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 660,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.