Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP240061-NL-2TM Voorlezen en begrijpend luisteren

Wil jij meehelpen aan het voorbereidend lezen van je leerlingen?  
Ontdek hoe je van je school een motiverende leesomgeving kan maken en hoe je je leerlingen leert luisteren naar rijke prentenboeken als opstapje naar het latere lezen. Je krijgt effectieve tip om het luisterbegrip van je leerlingen te verbeteren. 

Doelstellingen:

Het schoolteam (leraren 2,5 tot 7-jarigen) 

  • verkent tools voor sterke didactiek Nederlands rond voorlezen en begrijpend luisteren vanuit het nieuwe leerplan (TOmn en TOsn).
  • denkt na over en onderzoekt krachtige onderwijsarrangementen voor beter voorleesonderwijs Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.
  • verkent tools voor breed evalueren omtrent mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid (lezen) Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.
Doelgroep:
  • Kleuterschool
  • Eerste leerjaar of 6/7-jarigen lagere school
  • Buitengewoon kleuteronderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze twee sessies verkennen lerarenteams een specifiek deel of specifieke delen uit het leerplan, met de focus op leesmotivatie, voorlezen en verhaalbegrip en begrijpend luisteren.

We gaan aan de slag met herhaald, interactief en modelend voorlezen. We gaan na op welke wijze we verhaalbegrip kunnen evalueren. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist de betreffende ontwikkelthema’s grondig uit. Je beschouwt en onderzoekt onderwijsarrangementen en krijgt tips voor een krachtige didactiek. 

Bijkomende info:

 De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Bij deze sessie hoort een voortaak en een naverwerkingsvoorstel.


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 660,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.