Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Nascholingsjaar 2014-2015 

Doelgroep
Het VSKO voorziet, als deel van haar opdracht, in nascholingen ten dienste van het katholiek onderwijs. Indien een aanbod open staat voor niet-leden van het VSKO, staat dit vermeld bij de doelgroep.

Inschrijven

U kunt inschrijven via www.nascholing.be.
Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.
  • Bij individugerichte nascholingen gaat het om een bedrag per deelnemer.
  • Bij teamgerichte nascholingen wordt een deelnameprijs per traject voor het team aangerekend. U vindt de maximale grootte van het team in de beschrijving van het initiatief.

Uitschrijven en annuleren

  • Voor individugerichte initiatieven kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief). Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Nascholing in het katholiek onderwijs het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief. In geval van annulatie betaalt de vzw nascholing in het katholiek onderwijs eventueel reeds betaalde inschrijvingsgelden terug. 
  • Voor teamgerichte initiatieven kunt u zonder kosten annuleren tot einde juni van het voorafgaande schooljaar. Bij annulatie tot 1 maand voor de start van het traject betaalt u als annulatiekost de prijs van één sessie. Bij annulatie korter dan 1 maand voor de start van het traject, betaalt u het volledige bedrag voor de teamgerichte vorming. 

Vervanging door een collega

Indien u verhinderd bent, kunt u zich na de uitschrijfdatum zonder kosten nog steeds laten vervangen door een collega verbonden aan dezelfde school, instelling oforganisatie. u neemt daartoe contact op met de helpdesk op nascholing@vsko.be.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Nascholing in het katholiek onderwijs.
 
De prijszetting van de initiatieven kunt u hier nalezen.
ICT-nascholing
De modaliteiten voor deelname aan de ICT-nascholing vindt u hier.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.