Aanmelden
Laden…

Even geduld...

VZW Nascholing

Nascholing in het katholiek onderwijs is een vzw dit tot doel heeft de professionalisering van personeelsleden uit het katholiek onderwijs te bevorderen en te verdiepen. Zij mag daartoe alle activiteiten ondernemen die dit doel bevorderen, zoals:

 • het organiseren van activiteiten die tot doel hebben de kennis, vaardigheden en attitudes die de personeelsleden tijdens hun opleiding hebben verworven te verbreden of te verdiepen in functie van verdere professionalsering,
 • het vermenigvuldigen, publiceren en verspreiden van nascholingsmateriaal onder gelijk welke vorm,
 • het coördineren van nascholingsactiviteiten onder gelijk welke vorm,
 • het beheren van de financiële middelen die de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking stelt in functie van de nascholing,
 • het vervullen van alle beheers- en administratieve taken die met de hierboven genoemde activiteiten gepaard gaan.

De vzw Nascholing is erkend als nascholingsinstelling door het Departement Onderwijs (Ministrieel Besluit d.d. 13 september 1996) en is door de overheid erkend voor het gebruik van Vlaamse opleidingscheques.

Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

De vzw Nascholing in het katholiek onderwijs heeft de juridische structuur van een vzw en wordt als dusdanig geleid door een algemene vergadering en een Raad van Bestuur die uit de volgende leden bestaat:

 • de directeur-generaal van het VSKO
 • de vicarissen-generaal of de bisschoppelijke vicarissen voor onderwijs
 • een afgevaardigde van de Vereniging van Hogere Oversten
 • een afgevaardigde van de Unie van Religieuzen van België
 • de secretarissen-generaal van de Verbonden van het Katholiek Onderwijs
 • een afgevaardigde van de VCLB (Vrije Centra voor Leerlingbegeleiding)
 • een afgevaardigde van de Vereniging van Inrichtende Machten van het katholiek onderwijs
 • twee afgevaardigden van COV (Christelijke Onderwijzersverbond)
 • twee afgevaardigden van COC (Christelijke Onderwijscentrale)

De directeur-generaal van het VSKO is voorzitter van de vzw.

De Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) is de stafdienst van de vzw Nascholing.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.