Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SNPB: Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten

Vanaf 1 januari 2014 heeft het Samenwerkingsverband van de Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB) de verschillende begeleidingsprojecten  geclusterd in 4 speerpunten. De bedoeling van deze clustering is enerzijds meer coherentie en samenhang te creëren tussen projecten die met gelijklopende inhouden aan de slag gaan en anderzijds de middelen en opdrachten te herschikken in functie van actuele beleids- en begeleidingsthema’s (uitrol van de talennota, gevolgen van de implementatie van het M-decreet…).

Speerpunt 1: werken aan zorgbreed en kansrijk onderwijs

Speerpunt 2: Versterken van digitaal leren

Speerpunt 3: Optimaliseren van levenslang en levensbreed leren

Speerpunt 4: Versterken van de taalvaardigheid en van talenbeleid

De vzw SNPB voorziet in een aantal ondersteuningsinitiatieven gekoppeld aan één of meerdere speerpunten.

Inschrijven

U kunt inschrijven op een willekeurig aantal initiatieven van SNPB. Inschrijven gebeurt uitsluitend via de nascholingswebsite, gebruik makend van de gebruikersnaam en wachtwoord voor de toepassingen van het VSKO. Wie hierover niet beschikt kan gebruik maken van 'aanmeldproblemen' op de startpagina of contact opnemen met onze helpdesk.

Praktisch

U gaat naar de nascholingswebsite www.nascholing.be. U kiest onderaan voor de knop SNPB. U kiest voor de gewenste module en doorloopt de verschillende stappen voor inschrijving. De ingeschreven deelnemers krijgen per mail een bevestiging van inschrijving met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunnen ze later de evaluatie invullen en hun attest ophalen.

Betalen

Betaling van de gevolgde activiteiten gebeurt na ontvangst van de onkostennota op het vermelde rekeningnummer en met gebruikmaking van de gestructureerde mededeling. Wanneer u na de bij inschrijving vermelde datum nog wil uitschrijven, is bij betalende nascholingsactiviteiten het volledige bedrag verschuldigd.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.