Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Werking van de Dienst Nascholing en Internationalisering

De Dienst Nascholing en Internationalisering doet aan niveau-overstijgende dienstverlening in functie van het bevorderen van de professionalisering van de personeelsleden uit het katholiek onderwijs door het verbreden en verdiepen van de competenties van alle actoren.

Voor de nascholing bestaat de kerntaak van de DNI, binnen de bepalingen van het nascholingsdecreet, in het ontwikkelen, organiseren en ondersteunen van vorming in functie van het eigen opvoedingsproject. Ter bevordering van de kwaliteit worden ook initiatieven genomen om de vorming van nascholers en nascholingscoördinatoren te bevorderen. In het kader van een aantal projecten produceert de Dienst Nascholing een aantal syllabi, websites, leermiddelen …

Als voorzitter van ONAS (het overlegplatform voor nascholingsinstellingen) speelt de DNI eveneens een coördinerende rol. Een veertigtal nascholingsinstellingen dat banden heeft met het katholiek onderwijs wisselen hier van gedachten.

Ook voor het luik internationalisering werkt de DNI niveau-overstijgend. Heel wat van de internationale activiteiten hebben een spin-off in de nascholing. Zo participeert de DNI, hetzij als coördinator, hetzij als partner, aan verscheidene Europese projecten, waarin materiaal en vormingscursussen worden ontwikkeld ten dienste van de nascholing. Ook organiseert de DNI geregeld buitenlandse nascholingscursussen en verstrekt zij informatie en advies over Europese nascholingsbeurzen voor leraren, directies, nascholers, pedagogisch begeleiders en andere onderwijsspecialisten.

De DNI onderhoudt ook heel wat interne en externe contacten. Zo neemt de DNI het voorzitterschap waar van IVAGEO, zeg maar de Europese cel van het katholiek onderwijs, en onderhoudt zij nauwe banden met CEEC, de Europese koepelorganisatie van het katholiek onderwijs.
Verder is DNI ook lid van de stuurgroep van ASEREP, de Europese nascholingsorganisatie die afhangt van CEEC. Tenslotte vertegenwoordigt de DNI ook het VSKO in het Vlaams Socratescomité en het Vlaams Comeniuscomité.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.