Aanmelden
Laden…

Even geduld...

85151-module 4 Het instrumenteel gebruik van Kurzweil als dyslexiesoftware - Module voor gevorderde gebruikers

Doelstellingen:
 • Zicht krijgen op de mogelijkheden van Kurzweil in de klaspraktijk (ook de meer geavanceerde toepassingen).
 • Dyslexiesoftware efficiënt inzetten in de school.
 • Samen leren met en van ervaren gebruikers van de dyslexiesoftware.
Doelgroep:

Gewoon basisonderwijs, gewoon secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs: pedagogisch begeleiders, directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren.

Beginsituatie van de deelnemers: De deelnemers hebben al een hand-on workshop gevolgd of hebben reeds de kennis van de inhoud die in de module voor beginners wordt aangeboden.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen en PBDKO i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met medewerkers van Sensotec.
Inhoud:

We gaan dieper in op de meer geavanceerde functies van Kurzweil.

Naast het praktisch luik van de meer geavanceerde functies wordt de implementatie van Kurzweil op school onder de loep genomen.

Er worden vragen bantwoord als:

 • Hoe kan Kurzweil ingezet worden op school, in de klas en bij het maken van huistaken? Voordelen voor de leerling en de leerkracht.
 • Hoe kan de school zich organiseren om Kurzweil zo optimaal mogelijk te gebruiken? Voorwaarden voor een succesvolle implementatie en nieuwe/andere afspraken passend in het huidige zorgbeleid.
 • Praktisch gebruik van Kurzweil en digitaal lesmatriaal:
  • Adibib boeken gebruiken.
  • Scannen zo optimaal mogelijk organiseren.
  • Documenten leesklaar maken.
  • Hoe lessen/testen/examens voorbereiden, rekening houdend met Kurzweilgebruikers.

Case: voorbeelden van scholen die Kurzweil optimaal gebruiken: hoe pakken zij het aan?

Strategie en methode:

De uitleg, instructie en demonstratie worden centraal gegeven. Daarna gaat iedere deelnemer onder begeleiding met het programma aan de slag op zijn eigen laptop.

Bijkomende info:

De deelnemers brengen hun eigen laptop mee waarop het dyslexieprogramma Kurzweil is geïnstalleerd. Eventueel heeft de deelnemer audio-oortjes bij.

Deelnemers die niet over de software beschikken krijgen een demo-versie ter beschikking.

We raden de deelnemers ten stelligste aan om met 2 deelnemers uit dezelfde school in te schrijven.

Er wordt voor alle deelnemers een broodje voorzien vanaf 12.00 uur.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:

Beginsituatie van de deelnemers: De deelnemers hebben al een hand-on workshop gevolgd of hebben reeds de kennis van de inhoud die in de module voor beginners wordt aangeboden.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: medewerkers van Sensotec .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 16 februari 2016 van 09:00 tot 12:00
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 3 maart 2016 van 09:00 tot 12:00
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 25 februari 2016 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 18 februari 2016 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.