Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorziet, als deel van haar opdracht, in nascholingen ten dienste van het katholiek onderwijs. Hiervoor worden zowel initiatieven voorzien die gesubsidieerd zijn en dus aan absolute minimumprijzen beschikbaar worden gesteld als initiatieven die niet gesubsidieerd zijn en waarbij de prijs wordt bepaald door de kosten.

Inschrijven gebeurt uitsluitend via de nascholingswebsite, gebruik makend van de gebruikersnaam en het wachtwoord voor nascholingen. Deze gebruikersnaam en wachtwoord blijven doorheen de jaren heen steeds dezelfde. Met aanmeldproblemen kunt u terecht op www.nascholing.be

De raad van bestuur van de vzw Nascholingen in het katholiek onderwijs heeft beslist om de kostprijs zoals hieronder te bepalen.

Een groot aantal modules wordt gesubsidieerd vanuit het koepelkrediet (de zogenaamde koepelprojecten) of door de overheid (de zogenaamde prioritaire projecten). Elk van deze modules wordt tegen een minimale bijdrage van de deelnemers aangeboden.

 • Scholen aangesloten bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
  • Individugerichte nascholing: € 10 per sessie per deelnemer
  • Teamgerichte nascholing: € 100 per sessie
 • Scholen niet aangesloten bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
  • Individugerichte nascholing: € 30 per sessie per deelnemer
  • Teamgerichte nascholing: € 600 per sessie
 • Scholen niet aangesloten bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maar aanwezig binnen een scholengemeenschap met scholen lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
  • Individugerichte nascholing: € 20 per sessie per deelnemer
  • Teamgerichte nascholing: zie VSKO-scholen

Nascholingen godsdienst worden aangeboden aan (personeelsleden van) van alle scholen tegen de voorwaarden voor scholen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Initiatieven die niet gesubsidieerd worden, biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan in modules tegen kostprijs.

Voor nascholingen ICT zijn er speciale prijsafspraken die u  prijsafspraken die u hier. 

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.