Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/16/11-1.MB ProfS jaar 1 Mechelen-Brussel

Doelstellingen:

profs logo.jpgWe willen een schoolleider vormen die met meer inzicht in zijn werk én in zichzelf, competenties heeft ontwikkeld om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven, het beleidsvoerend vermogen van de school te vergroten en die zichzelf blijvend lerend opstelt in een voortdurende wisselwerking tussen actie en reflectie.

De opleiding wil je ondersteunen door je een rugzak met basisinzichten mee te geven, maar vooral door je te leren werken met kaart en kompas om op je eigen tempo je weg te zoeken in dit omvangrijke gebied! 

In het eerste jaar ondersteunen we je in het verkennen van dit nieuwe werkterrein zonder het noorden  te verliezen bij de  veelheid die op je afkomt. Je ervaart aan den lijve wat het betekent om ‘leider’ te worden voor een groep volwassenen: kapstokken, kaders en reflectie helpen om de mechanismen op persoonlijk en op groepsvlak te begrijpen en om efficiënter te handelen. 

Doelgroep:

We richten ons op de beginnende schoolleider in een katholieke basisschool voor het gewoon basisonderwijs

Aanbieder: Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Interdiocesane Stuurgroep ProfS
Inhoud:

Dit jaar omvat volgende modules:

Het aantal sessies bedraagt 32.

U kan doorklikken op één van deze modules voor meer informatie zoals inhoud, plaats en data. Deze worden op deze website afzonderlijk beschreven. Je kan niet afzonderlijk inschrijven voor één van deze modules.

Alle informatie is ook te vinden in de diocesane brochure via volgende link.

Strategie en methode:

Interactief

In al deze opleidingssessies gaan we interactief te werk en vragen we van jou een actieve deelname.

Je wordt gestimuleerd het aanbod persoonlijk te verwerken. Via tussentijdse opdrachten kan je de aangeboden materie op een eigen wijze en in de eigen praktijksituatie integreren. De informatie wordt zoveel mogelijk afgestemd op je specifieke werksituatie.

De methodieken die gehanteerd worden, zijn bruikbaar naar je team toe.

Reflectiegroepen

In de opleiding staat reflecteren centraal. Reflectie op eigen handelen leidt tot fundamenteel en levenslang leren en biedt de meeste garanties dat de verworven kennis en vaardigheden vertaald worden in je eigen praktijk.

In de reflectiegroepen wordt er gewerkt rond een ‘werkervaring’, binnengebracht door één van de deelnemers. Door te reflecteren op de eigen ervaringen en op die van de groepsleden wordt de eigen professionaliteit vergroot. In groepen van minimum 6 en maximum 8 personen kom je gedurende het schooljaar een aantal keer samen met je reflectiebegeleider.

Deze reflectiegroepen worden begeleid door een diocesane pedagogische begeleider.

Elektronische uitwisselomgeving

Iedere cursist krijgt een paswoord op de elektronische uitwisselomgeving. Je vindt er de voornaamste syllabi alsook verdiepende teksten. Verder vind je een geactualiseerde bibliografie van tijdschriftartikels over de thema’s beleidsvoerend vermogen, leiderschap, communicatie.

Praktisch, inspirerend, bruikbaar materiaal kan je via deze omgeving ter beschikking stellen van je collega’s. Discussieforums en bevragingen kunnen op deze leeromgeving worden georganiseerd.

Een netwerk van beginnende schoolleiders

In deze opleiding kom je collega’s tegen die in dezelfde positie zitten en worstelen met dezelfde beginervaringen. Het samen leren en werken met lotgenoten is een belangrijk onderdeel van een krachtige leeromgeving. Men wordt gerustgesteld door de gelijkenissen en gestimuleerd in het leerproces door om te gaan met verschil in aanpak en beginsituatie.

Er ontwikkelt zich doorheen de drie jaar een betekenisvolle peer-group. Daarom kiezen we er voor om met de groep als geheel doorheen het hele aanbod te gaan en niet te snel over te gaan tot keuzemodules.

Door de groepscontinuïteit leer je elkaar beter kennen en bouw je een stevig netwerk op dat stimulerend en ondersteunend is - ook in het verdere verloop van je loopbaan.

Bijkomende info:

Beginnende directeurs (gewoon of buitengewoon basisonderwijs) schrijven zich voor ProfS in via mail bij Mieke Van Vlasselaer - mieke.vanvlasselaer@katholiekonderwijs.vlaanderen - regioverantwoordelijke ProfS, met vermelding van de eigen naam, de naam van de school, het instellingsnummer en het emailadres van de school. Je ontvangt een bevestigingsmail van jouw inschrijving.

Je ontvangt bij het begin van het schooljaar een bevestigingsmail van jouw inschrijving. Indien je nog niet geregistreerd was op www.nascholing.be is dat bij de inschrijving gebeurd en ontvang je je gebruikersnaam en wachtwoord per mail. Voor wie wel reeds geregistreerd was, blijft de inlogcombinatie geldig. In beide gevallen kun je steeds via www.nascholing.be je gebruikersnaam en wachtwoord opvragen (een gebruikersnaam kun je opvragen maar kan niet aangepast worden, een wachtwoord kan aangevraagd en aangepast worden). Tijdens één van de eerste sessies zal je de kans krijgen deze nascholingstoepassing en haar mogelijkheden (persoonlijke kalender, attest van deelname, evaluatieformulieren en dergelijke) te verkennen.

Deelnemers die reeds het eerste of tweede jaar volgen, kunnen zichzelf online inschrijven voor het erop volgende jaar. Zij ontvangen begin juli hiertoe een oproep. Zij krijgen eveneens een bevestigingsmail toegestuurd eens hun inschrijving in orde is.

Bij vragen in verband met de inschrijving kan je contact opnemen met de Dienst Eventorganisatie op het telefoonnummer 02 507 07 80 of via mail nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen. Gelieve het instellingsnummer van je school te vermelden.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Indien je het schooljaar (september) start als schoolleider kan je meteen in het eerste jaar instappen. De groepen zijn per rggio samengesteld.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 257 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 550 Euro
Plaats en Data:
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Aartsbisdom Mechelen-Brussel
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1:
    vrijdag Van 09:00 tot 12:00
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.