Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-RK-TM Concreet aan de slag met het referentiekader voor onderwijskwaliteit

Zoek je een concrete manier om het kader voor onderwijskwaliteit met jouw team te leren kennen en te gebruiken in jouw schoolwerking?
Wil je jouw leraren kansen geven tot interne professionalisering volgens het ontwikkelingsgerichte perspectief?
Zoek je methodieken om jouw team hierbij meer betrokkenheid te laten ervaren?
Dan is deze nascholing zeker iets voor jouw school.

Doelstellingen:

Deelnemers:

  • bekomen meer inzicht tussen de eigen schoolvisie, het Zill doelenkader, de onderwijspraktijk en het referentiekader voor onderwijskwaliteit.
  • gebruiken tools om de eigen werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar te bekijken en op te volgen.
  • ervaren de meerwaarde van relevante informatie uit de kwaliteitsbeelden als middel om de schoolwerking te onderbouwen en verder te ontwikkelen.

 

Doelgroep:

Deze module bestaat uit één sessie die gegeven wordt voor een schoolteam.
De sessie duurt drie uur en kan best als studiedag geboekt worden.

Indien ze als personeelsvergadering geboekt wordt, zal er een verkorte versie van de sessie aangeboden worden.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De sessie start met de algemene opbouw van het OK-kader.

Nadien worden de linken verduidelijkt met de andere rubrieken om de samenhang van de verwachtingen te leren kennen. Zowel de schooleigen visie, de koppeling met het doelenkader als het belang van kwaliteitsontwikkeling komen via diverse opdrachten aan bod.

Er wordt gebruik gemaakt van informatie uit de kwaliteitsbeelden om leraren op een onderbouwde wijze verder te laten ontwikkelen. Hierbij leren ze tools hanteren om hun kwaliteitsontwikkeling te borgen en verbeteren. Het belang van opbrengstgericht werken vanuit datagebruik wordt hierbij geduid.

Strategie en methode:

De praktijkervaringen van de leraren worden gekoppeld aan de kwaliteitsverwachtingen zodat leraren zien dat zij reeds sterk bezig zijn met onderwijskwaliteit.
De gehanteerde methodieken zijn interactief om de gedeelde verantwoordelijkheid voor de schoolwerking te versterken waarbij het borgen van de aanwezige kwaliteit steeds het uitgangspunt vormt.
Via reflectieve vragen leren ze hun praktijk te analyseren. De cyclische werking van kwaliteitsontwikkeling wordt aangereikt en toegepast voor een bepaalde verwachting. Hierbij wordt vertrokken vanuit de beoogde resultaten en effecten om aanwezige kwaliteit systematisch en betrouwbaar verder te ontwikkelen.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:
  • Er wordt een intake-dag per regio voorzien ter kennismaking en afstemming op de beginsituatie van de school.
  • Verdere afspraken worden telefonisch en per mail gemaakt.
  • Inschrijving voor deze sessie geldt als engagement tot actieve deelname ter verbetering van de onderwijskwaliteit op jullie school.

Voor dit initiatief mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.