Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-VV-TM Verbindend veranderen. Samen sterk voor Zill

Scholen zijn voortdurend in beweging, omdat ze altijd gericht zijn op onderwijsverbetering. Ook Zill beweegt de scholen. Veranderingen doorvoeren is echter niet altijd eenvoudig. Hoe verander je, zodat de verandering ook daadwerkelijk stand houdt én een direct effect heeft op het leren en de leerprestaties van de leerlingen? Hoe verander je op een verbindende en duurzame manier met zowel aandacht voor de toekomst als voor het verleden én met respect voor iedereen die bij deze verandering betrokken is. Dit zijn de vragen waarop deze nascholing een antwoord tracht te bieden. 

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • hebben inzicht in theorieën over verandermanagement
  • kennen de veranderdriehoek en hebben daardoor ook inzicht in de invloeden die een belangrijke rol spelen in verandering: verandering, veranderaar, veranderomgeving
  • hebben inzicht in de dragers van beleidsvoerend vermogen
  • hebben inzicht in de manier waarop duurzame veranderingen tot stand komen
  • maken kennis met een aantal strategieën en instrumenten om tot duurzaam, verbindend veranderen te komen.
Doelgroep:

Deze nascholing is gericht op teams  BaO (en SO) zoals werkgroepen, lerarenteams, beleidsteams, datateams, zorgteams, lerarenteams, vakgroepen…. De nascholing kan ook geboekt worden op niveau van de school. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze module verdiepen teams (beleidsteams, vakgroepen, datateams, zorgteams,… ) zich zowel in theorieën over verandermanagement en hoe ze vertaald kunnen worden naar de praktijk van het team als in de skills die nodig zijn om tot duurzame verandering te komen. Centraal staat de veranderdriehoek, een driehoek die inzicht geeft in de invloeden die een belangrijke rol spelen in de verandering zoals de verandering, de veranderaar en de veranderomgeving.  Veel aandacht gaat naar de praktijk van het veranderen. Ter ondersteuning worden methodieken, praktijkvoorbeelden, tips en instrumenten aangereikt. Ook missie en visie worden meegenomen in het verhaal. Voor het welslagen van een verandering is het namelijk essentieel dat de doelen ervan verbonden zijn met de missie en de visie van de school.

Strategie en methode:

De nascholingsmodule bestaat uit twee sessies. Beide sessies bestaan  uit een afwisseling tussen input en activerende werkvormen.

Bijkomende info:

In het kader van duurzaamheid, drukken we zo weinig mogelijk af op papier. Daarom vragen we je om een ‘digitaal’ toestel mee te brengen. 

Wie instapt in een nascholing met andere teams, doet dit met een team van minimum 2 collega’s, maximum 4 collega’s. 

Deze module is gericht op kernteams (1ste sessie) én op schoolteams (2de sessie).

Je schrijft je in als schoolteam en ontvangt nadien een e-mail voor inschrijving van 2 tot 4 leden uit jouw kernteam voor de eerste sessie die regionaal aangeboden wordt.

De eerste sessie die regionaal wordt georganiseerd bedraagt € 25,00 per deelnemer.

De tweede sessie gaat teamgericht door op school bedraagt € 150,00 per team.

 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:
  • Er wordt een intake-dag per regio voorzien ter kennismaking en afstemming op de beginsituatie van de school. 
  • Verdere afspraken worden telefonisch en per mail gemaakt.

Maximum aantal deelnemers per school: 25 of in samenspraak met de nascholer


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 8 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.