Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-ZILL-LPA Leerplanacademie voor kernteams

Voor leidinggevenden en kernteamleden die de implementatie van Zill in de school ondersteunen en nood hebben aan een verdiepende kennismaking met het ordeningskader. 

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • begrijpen gelijkgericht de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling
  • kennen de tien ontwikkelvelden en hun onderliggende ontwikkelthema’s
  • kunnen doelen verbinden met de ontwikkelvelden en de ontwikkelthema’s
  • herkennen de doelen met onderliggende leerinhouden en leerlijnen en hun functie in het leerplan
  • herkennen de gelijkenissen en verschillen in leerlijnen
  • kunnen leerinhouden zoeken en terugvinden in het leerplan
  • koppelen praktijkvoorbeelden aan ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s en doelen
  • zien in wat doelgericht werken is via focus en ervaringskansen
  • maken kennis met onderwijsarrangementen.
Doelgroep:

Kernteams

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je verkent in drie werksessies met je kernteam het ordeningskader: ‘Wat moet er in de basisschool geleerd worden?’. Doorheen allerlei opdrachten kom je thuis in de ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s, doelen, leerinhouden en ontwikkelstappen.  Je maakt kennis met onderwijsarrangementen via praktijkvoorbeelden en leert wat focus is binnen Zill.

Strategie en methode:

Je vormt samen met andere kernteams een leergroep die met actieve werkvormen het ordeningskader verkent. Aan de hand van talrijke opdrachten verdiep je je kennis over ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s, doelen, leerinhouden en leerlijnen met ontwikkelstappen.

Bijkomende info:

Per school worden minimaal twee en maximaal vijf deelnemers verwacht uit het kernteam van de school.

Elk kernteam brengt minstens een tablet/laptop mee om het leerplan digitaal te raadplegen.

Voorwaarde:

Je volgde eerder een introductiesessie van Zin in leren! Zin in leven!


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 75,00 Euro
Lesgever: Mertens Valerie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.