Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-ZiLL-STZ Start to zill!

Je hebt nog minder dan een jaar te gaan vooraleer je ten laatste met Zill start? Je bent aan de slag, maar wil een planning maken op wat langere termijn? In deze sessie denk je met het kernteam na over de aanpak van de implementatie van het nieuwe leerplan. Welke stappen hebben we al gezet? Wat staat ons te doen? Tijdens de drie sessies komen de kernteams tot een aanzet voor een concreet actieplan voor de implementatie.

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • halen hun voorkennis met betrekking tot het leerplanconcept Zill op en verdiepen die
  • denken na over de implementatie van het nieuwe leerplan (voorbereidende fase)
  • maken kennis met en ervaren werkvormen die kunnen helpen bij de implementatie in het team
  • passen de opgedane inzichten toe door een implementatieplan op maat van de school uit te werken
  • proberen opgedane inzichten uit in het team en reflecteren hierop.
Doelgroep:

Kernteams

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je vormt samen met andere kernteams een leergroep. Je zoekt met het kernteam in drie werksessies uit wat nodig is voor de implementatie van Zill in jouw team op jouw school.

Je gaat na wat het team nodig heeft om aan de slag te gaan met Zill. Je ontdekt welke kansen en valkuilen er binnen de schoolcontext liggen. Op basis van doelen en strategieën/acties bepaal je concreet wat jouw team te doen staat. Je zet alles om in een plan en bespreekt dat kritisch binnen de leergroep van deze sessies.

Strategie en methode:

Elke sessie reflecteer je aan de hand van enkele ‘kaders’ wat nodig is op jouw school  voor een verdere implementatie van het nieuwe leerplan.
In de eerste sessie activeren we je voorkennis over Zill. Je maakt verder een ‘diagnose’ van de krachten en de noden op jouw school met betrekking tot het nieuwe leerplan. Die onderzoek je verder op school.
In de tweede sessie bepaal je de doelen en de acties die op jouw school nodig zijn. Je maakt op school een eerste aanzet voor een plan.
Tot slot krijg je in sessie drie tips over wat wel en niet werkt bij implementatie en werk je de aanzet tot een actieplan verder uit. Je bespreekt je plan met andere kernteams.

Bijkomende info:

Deze module handelt in principe niet over de inhoud van het leerplan, maar gaat na hoe je dit leerplan kan implementeren.

Voorwaarde:

Je volgde een introductiesessie van het leerplan. 
Per school worden minimaal 2 en maximaal vijf deelnemers verwacht uit het kernteam van de school.Per school worden minimaal 2 en maximaal 4 deelnemers verwacht uit het kernteam van de school.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 en mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 75,00 Euro
Lesgever: Mertens Valerie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.