Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-ZiLL-FOC-TM Van focus tot onderwijsarrangement

Voor alle teams die willen thuis komen in het bepalen van focus en creatief aan de slag willen met het ontwerpen van eigen onderwijsarrangementen. Aan de hand van één eenvoudig schema worden alle mogelijkheden onderzocht en uitgeprobeerd. Deze sessie herinnert aan de bouwstenen van het didactisch-pedagogisch handelen vanuit een focus.

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • kennen het bepalen van focus aan de hand van drie kernvragen en kunnen dit toepassen in de praktijk
  • kunnen bij handelingsplanning de Zill-uitrusting hanteren (buo)
  • kennen de bouwstenen die bijdragen aan een effectief onderwijsarrangement
  • kunnen focus en onderwijsarrangement met elkaar verbinden en vanuit focus een effectief onderwijsarrangement uitwerken
  • denken na over de kenmerken die de professionaliteit van leraren typeren
  • reflecteren vanuit die kenmerken op de eigen praktijk.
Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs: kleuter en lager

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze vorming is teamgericht en de inhouden ervan spitsen we toe op de schoolcontext. Daarom is er regionaal een korte intake voorzien. In twee sessies maken de leraren via werkvormen en opdrachten kennis met ‘focus’, ‘ervaringskansen’ en ‘onderwijsarrangement’. Ze passen die begrippen toe op praktijkvoorbeelden. Als verdieping bekijken of ontwerpen leraren zelf onderwijsarrangementen. Tot slot vragen ze zich af welke kenmerken een leraar bezit die met ZILL aan de slag gaat en reflecteren ze over hun eigen aanpak.

Strategie en methode:

Tijdens het intakegesprek met (een vertegenwoordiging van) het kernteam geef je toelichting bij de motivatie van waaruit de school intekent op deze module en neem je kennis van de inhouden van deze vorming die bestaat uit twee teamgerichte sessies. We maken organisatorische en inhoudelijke afspraken.

In sessie 1 oefenen leraren op het bepalen van focus en denken ze na over de ervaringskansen die de effectiviteit van leerarrangementen bepalen. Ze onderzoeken de opgedane inzichten in de school- en klasspecifieke context. Vanuit focus en ervaringskansen bepalen ze wat effectieve onderwijsarrangementen zijn.(Sessie 1 wordt voor buo-scholen aangepast naar handelingsplanning! ). 

In sessie 2 onderzoeken of ontwerpen leraren doelgerichte onderwijsarrangementen. Bovendien gaan ze na wat professionele leraren in hun omgang met Zill kenmerkt.
Ze reflecteren vanuit deze kenmerken op de eigen onderwijspraktijk en onderzoeken kansen om de effectiviteit van het eigen onderwijskundig handelen te verhogen.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Het team is vertrouwd met Zin in leren! Zin in leven!: visie en ordeningskader


Voor dit initiatief moeten minimum 10 en mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.