Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-SPIR-1 Zillspiratiedagen: Zin in relationele en seksuele vorming! (Afgelast)

De Zillspiratiedagen willen tegemoet komen aan de individuele professionaliseringsbehoeften van leraren basisonderwijs. Ze zijn bedoeld voor leraren die nood hebben aan een specifieke inhoudelijke, verdiepende vorming rond Zill, maar dan bekeken vanuit een specifiek leergebied of een leergebied overschrijdend thema. De vorming zet in op de inhoudelijke verkenning van de doelen van de specifieke ontwikkelvelden die gerelateerd zijn aan het leergebied. Daarnaast is er ook aandacht voor specifieke onderwijsarrangementen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Door schooloverstijgend te werken zijn er ook kansen tot uitwisseling, wat de leerervaring nog versterkt.

Wie de bijkomende Zillspiratie-plus-sessie volgt krijgt bovenop het inhoudelijke tips en tricks mee om het geleerde ook te delen met het team.

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • herkennen in het ordeningskader de ontwikkelvelden en –thema’s, de doelen en leerinhouden die de basis vormen voor relationele en seksuele vorming,
 • verkennen vanuit praktijkvoorbeelden wat het betekent om te werken vanuit een relationele focus die bepaald wordt door de leerling, de context en het leerplan,
 • ervaren aan den lijve onderwijsarrangementen die de relationele vorming van leerlingen ten goede komen,
 • reflecteren vanuit de aangereikte kaders op hun onderwijspraktijk en onderzoeken de mogelijkheden voor rijke onderwijsarrangementen op school-, klas- en leerlingniveau,
 • denken na over de aanpak van de leerlingenevaluatie binnen relationele en seksuele vorming,
 • hebben zin om werk te maken van Zill-ige relationele en seksuele vorming.
Doelgroep:

Leraren basisonderwijs, kleuter en lager, lerarenopleiders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1
Onder de noemer ik + jij = wij zoemen we in op wat leerlingen nodig hebben om op relationeel vlak te groeien en te ontwikkelen. Tijdens deze vorming je hoe relationele en seksuele vorming ingebed zit in het leerplan.

Dag 2
Vervolgens ga je op zoek naar rijke onderwijsarrangementen op school-, klas- en leerlingniveau die de relationele competentie van de leerlingen ten goede komen. Er is ook aandacht voor de evaluatie van de socio-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van een innerlijk kompas bij de leerlingen.

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen die het leren van de deelnemers stimuleren.

Bijkomende info:

Er is een broodjesmaaltijd voorzien.

Breng een digitaal toestel mee om het leerplan vlot te raadplegen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers zijn vertrouwd met het leerplan Zin in leren! Zin in leven!


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 180,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  donderdag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
 • Reeks 2: (Afgelast)
  vrijdag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  dinsdag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  maandag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Sint-Baafshuis (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  maandag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.