Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-SPIR-2 Zillspiratiedagen: Zin in leren leren!

De Zillspiratiedagen willen tegemoet komen aan de individuele professionaliseringsbehoeften van leraren basisonderwijs. Ze zijn bedoeld voor leraren die nood hebben aan een specifieke inhoudelijke, verdiepende vorming rond Zill, maar dan bekeken vanuit een specifiek leergebied of een leergebied overschrijdend thema. De vorming zet in op de inhoudelijke verkenning van de doelen van de specifieke ontwikkelvelden die gerelateerd zijn aan het leergebied. Daarnaast is er ook aandacht voor specifieke onderwijsarrangementen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Door schooloverstijgend te werken zijn er ook kansen tot uitwisseling, wat de leerervaring nog versterkt.

Wie de bijkomende Zillspiratie-plus-sessie volgt krijgt bovenop het inhoudelijke tips en tricks mee om het geleerde ook te delen met het team.

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • herkennen in het ordeningskader de ontwikkelvelden en –thema’s, de doelen en leerinhouden die de basis vormen voor leren leren, 
 • verkennen vanuit praktijkvoorbeelden de mogelijkheden om het leren leren mee op te nemen in de focus van onderwijsarrangementen,
 • ervaren aan den lijve onderwijsarrangementen die het leerproces van leerlingen ten goede komen,
 • reflecteren vanuit de aangereikte kaders op hun onderwijspraktijk en onderzoeken de mogelijkheden voor rijke onderwijsarrangementen op school-, klas- en leerlingniveau,
 • hebben zin om werk te maken van onderzoekend en ontwerpend leren.
Doelgroep:

Leraren basisonderwijs, kleuter en lager, lerarenopleiders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1
Je gaat geleid op zoek naar de doelen die het leren van de leerlingen ten goede komen. Daarbij worden ook onderliggende kaders van onderzoekend en ontwerpend leren geduid en helpt een overzicht van de executieve functies om Zill vanuit deze hoek te onderzoeken.

Dag 2
Aansluitend verken je onderwijsarrangementen die het leren van leerlingen ten goede komen. De aangereikte kaders worden gebruikt bij de reflectie op de eigen onderwijspraktijk met betrekking tot het leren leren van de leerlingen in de basisschool.

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen die het leren van de deelnemers stimuleren.

Bijkomende info:

Er is een broodjesmaaltijd voorzien.

Breng een digitaal toestel mee om het leerplan vlot te raadplegen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers zijn vertrouwd met het leerplan Zin in leren! Zin in leven!


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 180,00 Euro
Lesgever: De Keukeleire Evelien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
0000 (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 20 januari 2020
   PB Regio Oost-Vlaanderen Marialand 31 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • maandag 9 maart 2020
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 20 februari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 26 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 28 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 17 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 25 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 13 december 2019 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.