Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-SPIR-4 Zillspiratiedagen: Zin in wereldoriëntatie!

De Zillspiratiedagen willen tegemoet komen aan de individuele professionaliseringsbehoeften van leraren basisonderwijs. Ze zijn bedoeld voor leraren die nood hebben aan een specifieke inhoudelijke, verdiepende vorming rond Zill, maar dan bekeken vanuit een specifiek leergebied of een leergebied overschrijdend thema. De vorming zet in op de inhoudelijke verkenning van de doelen van de specifieke ontwikkelvelden die gerelateerd zijn aan het leergebied. Daarnaast is er ook aandacht voor specifieke onderwijsarrangementen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Door schooloverstijgend te werken zijn er ook kansen tot uitwisseling, wat de leerervaring nog versterkt.

Wie de bijkomende Zillspiratie-plus-sessie volgt krijgt bovenop het inhoudelijke tips en tricks mee om het geleerde ook te delen met het team.

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • hebben inzicht in de inhouden van de ontwikkelthema’s van ’Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld’: oriëntatie op: de samenleving, bewegingscultuur, tijd, de ruimte, techniek en natuur,
 • zien hoe wereldoriëntatie kansen biedt om te werken aan de tien ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven!,
 • hebben inzicht in enkele  cursorische inhouden van wereldoriëntatie, 
 • kennen de principes voor kwaliteitsvol wereldoriënterend onderwijs,
 • kennen de verschillende mogelijkheden om vanuit een focus een effectief onderwijsarrangement voor wereldoriëntatie te ontwerpen,
 • hebben zin om effectief in te zetten op het wereldoriënterend leren van en met de leerlingen.
Doelgroep:

Leraren basisonderwijs, kleuter en lager, lerarenopleiders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1

Zin in leren! Zin in leven! zet in op de ontwikkeling van het wereldoriënterend leren van leerlingen in de basisschool. Tijdens deze vorming leer je het 'waartoe', het 'wat' en het 'hoe' van wereldoriëntatie kennen.
Op de eerste dag staan het 'waartoe' en het 'wat' centraal. We activeren je voorkennis met betrekking tot Zill en staan stil bij de betekenis van de verschillende concepten met betrekking tot wereldoriëntatie. Je verdiept je in wat de ‘Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld’ voor de leerling inhoudt op het niveau van de zes ontwikkelthema’s. Daarnaast verken je 'hoe' andere ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s kansen tot verbinding hebben met wereldoriëntatie (en ODET Mens en maatschappij en Wetenschappen en techniek).
We besteden bijzondere aandacht aan de nieuwigheden in ZIll met betrekking tot wereldoriëntatie en aan de cursorische inhouden in verband met ontwikkeling van tijd- en ruimtebegrip. Je krijgt ook tips voor de registratie en planning op klas- en schoolniveau.

Dag 2
Op de tweede dag staat het 'hoe' centraal. Je maakt kennis met enkele belangrijke principes voor het ontwerpen van onderwijsarrangementen voor wereldoriëntatie en past die toe aan de hand van het schema van de krachtige leeromgeving. We zoomen ook in op thematisch werken in de basisschool. We staan eveneens stil bij het functioneel gebruik van leermiddelen, activerende werkvormen en brede evaluatie.

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen die het leren van de deelnemers stimuleren.

Bijkomende info:

Er is een broodjesmaaltijd voorzien.

Breng een digitaal toestel mee om het leerplan vlot te raadplegen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers zijn vertrouwd met het leerplan Zin in leren! Zin in leven!


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 180,00 Euro
Lesgever: Malfait Patrick
Tilley Jan
Bruggemans Annemie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 7 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • maandag 25 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Afgelast)
  maandag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 15 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 3 december 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 17 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 6 maart 2020 van 09:00 tot 16:00
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 24 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 12 december 2019 van 09:00 tot 16:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 26 september 2019 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 14 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 24 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 12 maart 2020 van 09:00 tot 16:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 4 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 22 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 14 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 3 maart 2020 van 09:00 tot 16:00
PB Regio Oost-Vlaanderen (Afgelast)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • vrijdag 31 januari 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • vrijdag 20 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.