Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-SPIR-6 Zillspiratiedagen: Zin in Nederlands!

De Zillspiratiedagen willen tegemoet komen aan de individuele professionaliseringsbehoeften van leraren basisonderwijs. Ze zijn bedoeld voor leraren die nood hebben aan een specifieke inhoudelijke, verdiepende vorming rond Zill, maar dan bekeken vanuit een specifiek leergebied of een leergebied overschrijdend thema. De vorming zet in op de inhoudelijke verkenning van de doelen van de specifieke ontwikkelvelden die gerelateerd zijn aan het leergebied. Daarnaast is er ook aandacht voor specifieke onderwijsarrangementen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Door schooloverstijgend te werken zijn er ook kansen tot uitwisseling, wat de leerervaring nog versterkt.

Wie de bijkomende Zillspiratie-plus-sessie volgt krijgt bovenop het inhoudelijke tips en tricks mee om het geleerde ook te delen met het team.

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • hebben inzicht in de taalontwikkeling Nederlands van hun leerlingen: de talige grondhouding, mondelinge taalvaardigheid Nederlands, schriftelijke taalvaardigheid Nederlands en taalbeschouwing Nederlands,
 • zien in hoe taalonderwijs Nederlands kansen biedt om te werken aan de tien ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven!,
 • hebben inzicht in taalontwikkeling Nederlands en hoe deze gestimuleerd kan worden,
 • verkennen verschillende mogelijkheden om vanuit een focus taalontwikkeling Nederlands tot een effectief onderwijsarrangement te komen,
 • hebben zin om in te zetten op de Nederlandse taalontwikkeling van hun leerlingen.
Doelgroep:

Leraren basisonderwijs, kleuter en lager, lerarenopleiders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1
Zin in leren! Zin in leven! zet in op de taalontwikkeling Nederlands van leerlingen in de basisschool. Hoe krijgt taalontwikkeling Nederlands vorm in het nieuwe leerplan en wat betekent dit dan voor de klasvloer? Talige grondhouding, mondelinge taalvaardigheid Nederlands, schriftelijke taalvaardigheid Nederlands en taalbeschouwing Nederlands worden elk grondig verkend.

Dag 2
Tijdens deze dag is er een bijzondere aandacht voor didactiek vanuit praktijkervaringen. In de namiddag wordt nagedacht over en geoefend op verschillende onderwijsarrangementen vanuit de leervragen van de deelnemers.

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen die het leren van de deelnemers stimuleren.

Bijkomende info:

Er is een broodjesmaaltijd voorzien.

Breng een digitaal toestel mee om het leerplan vlot te raadplegen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers zijn vertrouwd met het leerplan Zin in leren! Zin in leven!


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 180,00 Euro
Lesgever: Bauwens Marijke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
0000 (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 7 oktober 2019
   PB Regio Oost-Vlaanderen Marialand 31 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • maandag 25 november 2019
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 24 september 2019 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 19 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Afgelast)
  donderdag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 4 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 22 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 24 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 13 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 15 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 3 december 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 11 februari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 31 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 24 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 12 december 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 16 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 5 maart 2020 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.