Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-SPIR-8 Zillspiratiedagen: Zin in wiskunde!

De Zillspiratiedagen willen tegemoet komen aan de individuele professionaliseringsbehoeften van leraren basisonderwijs. Ze zijn bedoeld voor leraren die nood hebben aan een specifieke inhoudelijke, verdiepende vorming rond Zill, maar dan bekeken vanuit een specifiek leergebied of een leergebied overschrijdend thema. De vorming zet in op de inhoudelijke verkenning van de doelen van de specifieke ontwikkelvelden die gerelateerd zijn aan het leergebied. Daarnaast is er ook aandacht voor specifieke onderwijsarrangementen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Door schooloverstijgend te werken zijn er ook kansen tot uitwisseling, wat de leerervaring nog versterkt.

Wie de bijkomende Zillspiratie-plus-sessie volgt krijgt bovenop het inhoudelijke tips en tricks mee om het geleerde ook te delen met het team.

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • hebben zicht op het waarom, het hoe en het wat van goed wiskundeonderwijs in Zin in Leren!, Zin in Leven!, 
 • hebben handvatten om stevig wiskundeonderwijs uit te bouwen vertrekkend vanuit hun eigen praktijk,
 • kunnen verschillende mogelijkheden verkennen om vanuit een wiskundige focus tot een effectief onderwijsarrangement te komen,
 • hebben zin om in te zetten op de ontwikkeling van wiskundig en computationeel denken van de leerlingen.
Doelgroep:

Leraren basisonderwijs, kleuter en lager, lerarenopleiders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1
Zin in leren! Zin in leven! zet in op de wiskundige ontwikkeling van leerlingen in de basisschool. Waarom is wiskunde en wiskundig denken belangrijk? Hoe krijgt wiskundig denken vorm in het nieuwe leerplan en wat betekent dit dan voor de klaspraktijk? We besteden bijzondere aandacht aan praktijkervaringen.

Dag 2
Je denkt na over en oefent met verschillende onderwijsarrangementen vanuit je eigen leervragen. In de namiddag gaan we in op het logisch en algoritmisch denken (computationeel denken) als meerwaarde binnen wiskundig denken en Zin in leren! Zin in leven!

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen die het leren van de deelnemers stimuleren.

Bijkomende info:

Er is een broodjesmaaltijd voorzien.

Breng een digitaal toestel mee om het leerplan vlot te raadplegen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers zijn vertrouwd met het leerplan Zin in leren! Zin in leven!


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 180,00 Euro
Lesgever: Velaerts Katleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 11 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 8 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 23 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 12 maart 2020 van 09:00 tot 16:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 24 september 2019 van 09:00 tot 16:00
  • dinsdag 12 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 27 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • maandag 16 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Sint-Baafshuis
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 14 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • maandag 2 december 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2:
  dinsdag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 27 september 2019 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 15 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 17 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 6 maart 2020 van 09:00 tot 16:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 3 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
  • donderdag 21 november 2019 van 09:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 31 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 20 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.