Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/02-SPIR-12 Zillspiratiedagen: Zin in RKG voor jonge kinderen! (afgelast)

De Zillspiratiedagen willen tegemoet komen aan de individuele professionaliseringsbehoeften van leraren basisonderwijs. Ze zijn bedoeld voor leraren die nood hebben aan een specifieke inhoudelijke, verdiepende vorming rond Zill, maar dan bekeken vanuit een specifiek leergebied of een leergebied overschrijdend thema. De vorming zet in op de inhoudelijke verkenning van de doelen van de specifieke ontwikkelvelden die gerelateerd zijn aan het leergebied. Daarnaast is er ook aandacht voor specifieke onderwijsarrangementen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Door schooloverstijgend te werken zijn er ook kansen tot uitwisseling, wat de leerervaring nog versterkt.

Wie de bijkomende Zillspiratie-plus-sessie volgt krijgt bovenop het inhoudelijke tips en tricks mee om het geleerde ook te delen met het team.

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • krijgen zicht op het waarom, het hoe en het wat van het belang van Rooms-katholieke godsdienst binnen de katholieke dialoogschool,
 • herkennen in het ordeningskader de ontwikkelvelden en –thema’s, die de basis vormen voor Rooms-katholieke godsdienst,
 • verkennen vanuit praktijkvoorbeelden wat het betekent om te werken vanuit een Rooms-katholieke focus die bepaald wordt door de leerling, de context en het leerplan,
 • reflecteren vanuit de aangereikte kaders op hun onderwijspraktijk en onderzoeken de mogelijkheden voor rijke onderwijsarrangementen op school-, klas- en leerlingniveau,
 • verkennen verschillende mogelijkheden om vanuit Rooms-katholieke godsdienst van een focus tot een effectief onderwijsarrangement te komen en reflecteren erop vanuit de aangebrachte inzichten,
 • verkennen laagdrempelige praktijkvoorbeelden en leermiddelen om met het ontwikkelveld Rooms-katholieke godsdienst aan de slag te gaan
Doelgroep:

Leraren basisonderwijs, kleuter en lager, lerarenopleiders

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1
We activeren je voorkennis met betrekking tot Zill en staan stil bij de betekenis van de verschillende concepten met betrekking tot Rooms-katholieke godsdienst. Je verdiept je in de inkanteling van het werkplan Rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen in Zill. De ontwikkelthema’s van 2-5 in het ontwikkelveld RKG verken je grondig. Op die manier herken je duidelijk dat die ontwikkelthema’s overeenkomen met de vroegere componenten en dus herkenbaar terug te vinden zijn binnen Zill. We lichten in het bijzonder het (nieuwe) eerste ontwikkelthema toe. We besteden bijzondere aandacht aan de ontwikkelstappen binnen de ontwikkelthema’s. We gaan nader in op de 3 impulsen: ervaringen en belevingen, geloofsverhalen-geloofsbeeld-godsbeeld-Jezusbeeld en klasrituelen-feesten-vieringsmomenten, die we met praktische voorbeelden en materialen toelichten. We leggen ook verbanden met andere ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s die nauw aansluiten bij het ontwikkelveld RKG. Je krijgt ook tips voor de registratie en planning en staan stil bij het functioneel gebruik van leermiddelen, reeds bestaande materialen, zoals Leeftocht voor jonge kinderen, de gebedenklapper en de Thomas-website.

Dag 2
Je maakt kennis met enkele belangrijke principes voor het ontwerpen van onderwijsarrangementen en past die toe aan de hand van het schema ‘krachtige leeromgeving’.
Je oefent op het ontwerpen van verschillende onderwijsarrangementen met als focus RKG. We gaan dieper in op de ontwikkelthema’s en koppelen die aan praktische voorbeelden.

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen die het leren van de deelnemers stimuleren.

Bijkomende info:

Er is een broodjesmaaltijd voorzien.

Breng een digitaal toestel mee om het leerplan vlot te raadplegen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers zijn vertrouwd met het leerplan Zin in leren! Zin in leven!


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 180,00 Euro
Lesgever: De Clerck An
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  maandag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  donderdag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • donderdag 13 februari 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • donderdag 2 april 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Sint-Baafshuis (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  vrijdag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  donderdag van 09:00 tot 16:00
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • dinsdag 11 februari 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • dinsdag 31 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.