Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/3-4-TM Godsdienst beleven bij jonge kinderen: Kijk wat een dik boek, wonderverhalen

In deze module staan we stil bij ontwikkelthema één: levensbeschouwelijk, religieus en/of gelovig groeien, met specifiek de verdieping naar RKlg3 waar de nadruk ligt op het verkennen, verdiepen en verwerken van bijbelverhalen. We staan stil bij het functioneel gebruik van leermiddelen, reeds bestaande materialen, zoals Leeftocht voor jonge kinderen, de gebedenklapper en de Thomas-website en verschillende bijbels en bijbelpublicaties. In een gezamenlijk werkmoment wordt een (wonder)bijbelverhaal in de kijker gezet en gaan we aan de slag met een kijkwijzer. We oefenen met het koppelen van ontwikkelthema’s aan bijbelverhalen. De leerkrachten krijgen de kans om ervaringen en rituelen te verbinden aan het bijbelverhaal. In subgroepen kiezen de leerkrachten nog enkele bijbelverhalen en gaan zelf aan de slag. Nadien koppelen we terug.

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • krijgen zicht op het waarom, het hoe en het wat van het belang van Rooms-katholieke godsdienst binnen de katholieke dialoogschool,
  • herkennen in het ordeningskader de ontwikkelvelden en –thema’s, die de basis vormen voor Rooms-katholieke godsdienst met specifiek het doel rond het werken met bijbelverhalen binnen Zill,
  • verkennen vanuit praktijkvoorbeelden wat het betekent om te werken vanuit een Rooms-katholieke focus die bepaald wordt door de leerling, de context en het leerplan,
  • leren het werken met (wonder)bijbelverhalen beter kennen, wat betekent het bijbelverhaal voor de leerkracht, voor de school en hoe kunnen we de vertaling maken naar de klas?
  • krijgen zicht op de impuls: geloofsverhalen-geloofsbeeld-godsbeeld-Jezusbeeld.
Doelgroep:

Deze nascholing is gericht op teams BaO (directies, leerkrachten kleuteronderwijs, docenten van de lerarenopleiding kleuter, studenten lerarenopleiding kleuter) De nascholing kan ook individugericht geboekt worden. (in een organisatie, dagen van…, pastorale dag,…)

Maximum aantal deelnemers: 25 of in samenspraak met de nascholer

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze module verkennen we de impuls: geloofsverhalen-geloofsbeeld-godsbeeld-Jezusbeeld. In deze module staan we stil bij ontwikkelthema één: levensbeschouwelijk, religieus en/of gelovig groeien, met specifiek de verdieping naar RKlg3 waar de nadruk ligt op het verkennen, verdiepen en verwerken van bijbelverhalen. We staan stil bij het functioneel gebruik van leermiddelen, reeds bestaande materialen, zoals Leeftocht voor jonge kinderen, de gebedenklapper en de Thomas-website en verschillende bijbels en bijbelpublicaties. In een gezamenlijk werkmoment wordt een (wonder)bijbelverhaal in de kijker gezet en gaan we aan de slag met een kijkwijzer. We oefenen met het koppelen van ontwikkelthema’s aan bijbelverhalen. De leerkrachten krijgen de kans om ervaringen en rituelen te verbinden aan het bijbelverhaal. In subgroepen kiezen de leerkrachten nog enkele bijbelverhalen en gaan zelf aan de slag. Nadien koppelen we terug.

Strategie en methode:

Deze module bestaat uit één sessie die gegeven wordt voor een schoolteam.
Deze sessie kan geboekt worden tijdens een personeelsvergadering (minstens 2 uren) of tijdens een studiedag. Het spreekt voor zich dat er tijdens een studiedag nog meer kan verdiept worden.

De  sessie bestaat uit een afwisseling tussen input en activerende werkvormen.
Tijdens de sessie worden er concreet (basis) bijbelverhalen gelezen (eigen niveau) De leerkrachten krijgen de kans om aan de hand van een kijkwijzer het bijbelverhaal te beleven, te verkennen, te verdiepen en te verwerken. We maken een vertaling naar de klaspraktijk. Wat kan dit bijbelverhaal betekenen in het leven van de jonge kinderen?
We hanteren de Zill-tool en kijken welke ontwikkelthema’s we kunnen linken aan de bijbelverhalen.

  • Je kan ook een keuze maken om een extra sessie te boeken, nl. extra praktijkmoment eraan vast te koppelen en zo extra bijbelverhalen uitwerken.
  • Je kan er ook een extra sessie basis bijbelverhalen aan koppelen.
Bijkomende info:

Voorafgaand aan de module (teamgericht) zal er een intakeblad worden verstuurd zodat er ook nog op maat kan worden gewerkt per school.

 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Om op deze module in te tekenen, is het vereist om het algemene ordeningskader van Zill te kennen met de betekenis van de verschillende ontwikkelthema’s binnen RKG.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.