Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/3-6-TM Godsdienst beleven bij jonge kinderen: Bidden met jonge kinderen: een waaier van mogelijkheden

Sinds de start van Zill zijn er heel wat vragen rond het werken met Rooms-katholieke godsdienst binnen de kleuterschool. We verdiepen ons in de impuls: klasrituelen, vieren en vieringsmomenten.

Deze sessie wil concreet ondersteuning bieden bij het bidden met jonge kinderen. Rustig worden en tot stilte komen is een belangrijk en deugddoende ervaring voor alle jonge kinderen. De stilte-ervaring is basis voor gebedsopvoeding. We maken kennis met de evolutie van het bidden bij peuters tot oudste kleuters. Verschillende soorten gebedjes komen aan bod. Aan de hand van een ‘gebedswaaier’ kijken we waar en op welk moment we kunnen bidden. Maar ook hoe we een gebedsritueel kunnen opbouwen. Daarbij hebben we aandacht aan de levensbeschouwelijke verscheidenheid in de kleuterklas. De leerkrachten maken kennis met de gebedenklapper en de thema’s van leeftocht.

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • krijgen zicht op het waarom, het hoe en het wat van het belang van Rooms-katholieke godsdienst binnen de katholieke dialoogschool,
  • herkennen in het ordeningskader de ontwikkelvelden en –thema’s, die de basis vormen voor Rooms-katholieke godsdienst,
  • verkennen vanuit praktijkvoorbeelden wat het betekent om te werken vanuit een Rooms-katholieke focus die bepaald wordt door de leerling, de context en het leerplan,
  • leren kijken hoe ze met jonge kinderen kunnen bidden,
  • krijgen zicht op de impuls: klasrituelen, vieren en vieringsmomenten.
Doelgroep:

Deze nascholing is gericht op teams BaO (directies, leerkrachten kleuteronderwijs, docenten van de lerarenopleiding kleuter, studenten lerarenopleiding kleuter) De nascholing kan ook individugericht geboekt worden. (in een organisatie, dagen van…, pastorale dag,…)

Maximum aantal deelnemers: 25 of in samenspraak met de nascholer

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze module verkennen we de impuls : klasrituelen, vieren en vieringsmomenten. 

We verkennen hoe we kunnen bidden met jonge kinderen. Heel wat gebedjes worden bekeken. Heel wat praktisch materiaal wordt aangeboden om aan de slag te gaan. Rituelen worden gekoppeld. De leerkrachten werken met de verschillende ontwikkelthema’s en kijken wat er kan passen bij het gebed. Uiteraard maken we de koppeling naar ervaringen en bijbelverhalen. We staan eveneens stil bij het functioneel gebruik van leermiddelen, reeds bestaande materialen, zoals Leeftocht voor jonge kinderen, de gebedenklapper en de Thomas-website.

Strategie en methode:

Deze module bestaat uit één sessie die gegeven wordt voor een schoolteam.
Deze sessie kan geboekt worden tijdens een personeelsvergadering (minstens 2 uren) of tijdens een studiedag. Het spreekt voor zich dat er tijdens een studiedag nog meer kan verdiept worden.

De  sessie bestaat uit een afwisseling tussen input en activerende werkvormen.
Tijdens de sessie worden er concreet gebedjes bekeken. De leerkrachten krijgen de kans om aan de hand van een kijkwijzer een gebed verder uit te diepen en te koppelen met de andere impulsen .We maken een vertaling naar de klaspraktijk. We hanteren de Zill-tool en kijken welke ontwikkelthema’s we kunnen linken aan de gebedjes.
Er wordt altijd een koppeling gemaakt naar de andere ontwikkelvelden!

Bijkomende info:

Voorafgaand aan de module (teamgericht) zal er een intakeblad worden verstuurd zodat er ook nog op maat kan worden gewerkt per school.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Om op deze module in te tekenen, is het vereist om het algemene ordeningskader van Zill te kennen met de betekenis van de verschillende ontwikkelthema’s binnen RKG.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.