Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/3-9-TM Godsdienst beleven bij jonge kinderen: RKG-activiteiten binnen een rijk klasmilieu: spel en speelimpulsen ook binnen verschillende speelwerkplekken

Sinds de start van Zill zijn er heel wat vragen rond het werken met Rooms-katholieke godsdienst binnen de kleuterschool.
We proberen een antwoord te geven op : hoe moeten we godsdienstige activiteiten in de verschillende hoeken, in ons klasmilieu aanbrengen? Wat met de godsdiensthoek?
Deze sessie wil concreet ondersteuning bieden bij het opentrekken van godsdienst in onze klas.

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • krijgen zicht op het waarom, het hoe en het wat van het belang van Rooms-katholieke godsdienst binnen de katholieke dialoogschool,
  • herkennen in het ordeningskader de ontwikkelvelden en –thema’s, die de basis vormen voor Rooms-katholieke godsdienst,
  • verkennen vanuit praktijkvoorbeelden wat het betekent om te werken vanuit een Rooms-katholieke focus die bepaald wordt door de leerling, de context en het leerplan,
  • leren het werken met (wonder)bijbelverhalen beter kennen, wat betekent het bijbelverhaal voor de leerkracht, voor de school en hoe kunnen we de vertaling maken naar de klas?
  • krijgen zicht op de impuls: geloofsverhalen-geloofsbeeld-godsbeeld-Jezusbeeld.
Doelgroep:

Deze nascholing is gericht op teams BaO (directies, leerkrachten kleuteronderwijs, docenten van de lerarenopleiding kleuter, studenten lerarenopleiding kleuter) De nascholing kan ook individugericht geboekt worden. (in een organisatie, dagen van…, pastorale dag,…)

Maximum aantal deelnemers: 25 of in samenspraak met de nascholer

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We bekijken de godsdiensthoek van naderbij. Wat kan er allemaal een plaats krijgen in de godsdiensthoek? We gaan op tocht doorheen de verschillende hoeken in de klas en krijgen de kans om een activiteit vanuit de focus R.-k.godsdienst te bekijken. Er wordt stilgestaan bij de verschillende ontwikkelthema’s met aandacht voor de ontwikkelstappen binnen de impulsen: geloofsverhalen-geloofsbeeld-godsbeeld-Jezusbeeld. Uiteraard worden de andere impulsen meegenomen en wordt er verbinding gemaakt naar impuls één: ervaringen en impuls drie: klasrituelen- feesten- vieringsmomenten. We staan eveneens stil bij het functioneel gebruik van leermiddelen, reeds bestaande materialen, zoals Leeftocht voor jonge kinderen, de gebedenklapper en de Thomas-website en verschillende bijbels.

Strategie en methode:

Deze module bestaat uit één sessie die gegeven wordt voor een schoolteam.
Deze sessie kan geboekt worden tijdens een personeelsvergadering (minstens 2 uren) of tijdens een studiedag. Het spreekt voor zich dat er tijdens een studiedag nog meer kan verdiept worden.

De  sessie bestaat uit een afwisseling tussen input en activerende werkvormen. 
Tijdens de sessie worden er concreet hoeken/speelleerplekken getoond met mogelijke activiteiten rond godsdienst. De leerkrachten krijgen de kans om arrangementen te verrijken vanuit ervaringen, bijbelverhalen, rituelen.
We bekijken de godsdiensthoek van naderbij. Wat kan er allemaal een plaats krijgen in de godsdiensthoek? De leerkrachten gaan op tocht doorheen de verschillende hoeken in de klas en krijgen de kans om een activiteit/arrangement vanuit de focus R.-k.godsdienst te bekijken.
We hanteren de Zill-tool en kijken welke ontwikkelthema’s we kunnen linken.

Bijkomende info:

Voorafgaand aan de module (teamgericht) zal er een intakeblad worden verstuurd zodat er ook nog op maat kan worden gewerkt per school.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Om op deze module in te tekenen, is het vereist om het algemene ordeningskader van Zill te kennen met de betekenis van de verschillende ontwikkelthema’s binnen RKG.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.