Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ210004-M11a Burgerschap - Dialoogsessie 1 - De paradox van het democratisch burgerschap

Wij nodigen je van harte uit deel te nemen aan een of meerdere van onze internationale dialoogsessies over Burgerschap.
Deze sessies zijn ontstaan uit een samenwerking tussen UCSIA, VERUS en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

      

Vanaf oktober 2021 organiseren wij een keer per maand een online-sessie van 2 uur. In totaal zijn er 5 sessies. In elke sessie komt één perspectief op burgerschapsvorming aan bod, met steeds een korte inleiding (‘keynote’) en interactieve verwerking in breakoutrooms. Aan het einde is er nog een kort plenair afsluitingsmoment en blikken we kort vooruit naar de volgende sessie.

De eerste dialoogsessie wordt op 13 oktober van 15 tot 17 uur geleid door Nynke Van Uffelen vanuit UCSIA met als onderwerp: Filosofisch - de paradox van democratisch burgerschap.

Doelstellingen:
  • Begrijpen wat burgerschapseducatie en burgerschapsvorming is
  • Begrijpen wat het doel is van burgerschapsvorming
  • Kennis maken met hoe een filosoof naar burgerschapsvorming kijkt
  • Begrijpen hoe een filosoof kijkt naar het 'hoe', het 'wat' en het 'waarom' van burgerschapsvorming.
Doelgroep:

de dialoogsessies richten zich tot leraren, directies en bestuurders uit Vlaanderen en Nederland.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met UCSIA en VERUS
Inhoud:

De paradox van het democratisch burgerschap – 13 oktober 2021

We willen onze leerlingen opvoeden, vormen, tot goede burgers. Vandaar immers deze dialoogdagen: we geven om burgerschapseducatie of burgerschapsvorming. Maar wat is het doel van burgerschapsvorming precies? Een ‘goede burger’ zijn, wat betekent dat eigenlijk? Deze sessie doet een stap terug en bekijkt burgerschapsvorming met de bril van een filosoof. We staan stil bij het ‘waarom’, het ‘wat’ en het ‘hoe’ van burgerschapsvorming.

Het ‘Waarom’: Burgerschapseducatie is het opvoeden van leerlingen tot goede burgers en omvat dus een bepaald burgerschapsideaal. Een eerste indicatie van wat dit doel zou kunnen inhouden, kan afgeleid worden uit een probleemanalyse. Waarom hebben we eigenlijk burgerschapsvorming nodig?

Het ‘Wat’: Door de uitdagingen van onze samenleving te formuleren, ontstaat er meer helderheid over welke eigenschappen een goede burger moet hebben om die problemen het hoofd te bieden. Wat moet een goede burger kennen, kunnen, zijn? Verschillende overheden en personen hebben allerlei ideeën over de ideale burger, maar zijn deze ideeën doorgaans de juiste?

Het ‘Hoe’: Een empirische en conceptuele zoektocht en een interactieve dialoog brengt ons op het spoor van een fundamentele spanning tussen onze liberale democratie en burgerschapsvorming: de paradox van indoctrinatie, van het opvoeden van waarden. We verkennen een mogelijke en misschien zelfs noodzakelijke uitweg: het filosofieonderwijs.

Naam spreker

Biografie

Nynke van Uffelen

(*1996) studeerde wijsbegeerte en politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Ze is gepassioneerd over politieke filosofie en filosofie van de opvoeding en het onderwijs. Favoriete thema’s zijn burgerschap, het syndroom van Down en sociale rechtvaardigheid. Momenteel werkt ze aan haar doctoraat over de ethische aspecten van energieopslag bij de TU Delft.

Strategie en methode:

Vanaf oktober 2021 organiseren wij een keer per maand een online-sessie van 2 uur. In totaal zijn er 5 sessies. In elke sessie komt één perspectief op burgerschapsvorming aan bod, met steeds een korte inleiding (‘keynote’) en interactieve verwerking in breakoutrooms. Aan het einde is er nog een kort plenair afsluitingsmoment en blikken we kort vooruit naar de volgende sessie.

De deelname is facultatief per sessie. Het evenement verschijnt als een reeks, maar je mag de sessie(s) aanvinken die je wilt / kunt volgen.

Indien je minstens drie sessie hebt gevolgd word je – desgewenst - van harte uitgenodigd voor een (fysieke) reflectiesessie. Hopelijk kan aan het einde van de reeks een fysieke reflectiesessie worden georganiseerd. Hierover volgt later nader bericht.

Dit is het overzicht van deze 5 digitale sessies

 

Bijkomende info:

Inschrijven kan voor wie niet verbonden is aan een onderwijsinstelling in het katholiek onderwijs in Vlaanderen ook via dit formulier. Heb je hulp nodig, dan contacteer je marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Kwalificatie:

Nieuw

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.