Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ210004-M11b Burgerschap - Dialoogsessie 2 - Leerlingparticipatie en persoonsvorming

Wij nodigen je van harte uit deel te nemen aan een of meerdere van onze internationale dialoogsessies over Burgerschap.
Deze sessies zijn ontstaan uit een samenwerking tussen UCSIA, VERUS en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

      

Vanaf oktober 2021 organiseren wij een keer per maand een online-sessie van 2 uur. In totaal zijn er 5 sessies. In elke sessie komt één perspectief op burgerschapsvorming aan bod, met steeds een korte inleiding (‘keynote’) en interactieve verwerking in breakoutrooms. Aan het einde is er nog een kort plenair afsluitingsmoment en blikken we kort vooruit naar de volgende sessie.

De eerste dialoogsessie wordt op 13 oktober van 15 tot 17 uur geleid door Nynke Van Uffelen vanuit UCSIA met als onderwerp: Filosofisch - de paradox van democratisch burgerschap.

Doelstellingen:
  • Begrijpen wat leerlingparticipatie is.
  • Begrijpen wat de relatie is tussen leerlingparticipatie en burgerschapsvorming.
  • Kennis maken met de pedagogische visie op leerlingparticipatie.
  • Begrijpen wat de vormende waarde is van leerlingparticipatie.
  • Inspiratie hebben om het thema leerlingparticipatie in jouw onderwijsinstelling invulling te geven.
Doelgroep:

de dialoogsessies richten zich tot leraren, directies en bestuurders uit Vlaanderen en Nederland.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met UCSIA en VERUS
Inhoud:

Burgerschapsvorming, leerlingparticipatie en persoonsvorming: een pedagogisch perspectief – 10 november 2021

‘In het kader van burgerschapsvorming willen we de stem van leerlingen graag horen’. ‘Als we echt willen vormen voor de toekomst, moeten onze leerlingen dan niet meebeslissen over hun eigen leerproces?’ ‘Zouden we niet eens een leerlingenraad op moeten zetten?’.

Zomaar vragen die adviseurs gesteld krijgen als het gaat om burgerschap en leerlingen.

Wanneer we het hebben over burgerschapsvorming, kunnen we natuurlijk niet om het onderwerp van leerlingparticipatie heen. Maar wat bedoelen we nu eigenlijk met dit concept? Hebben we met het oprichten van een leerlingenraad het ‘vinkje’ voor leerlingparticipatie kunnen zetten? Misschien wel, maar of het wenselijk is, is de vraag…

In deze sessie exploreren we een pedagogische visie op leerlingparticipatie. Wat onderscheidt deze visie van een meer instrumentele visie? Aan de hand van de drie dimensies van burgerschapsvorming die Verus hanteert – sociaal, moreel en democratisch-  verdiepen we ons in de vormende waarde van leerlingparticipatie.

Daarna gaan we in drie gespreksronden met elkaar in gesprek over leerlingparticipatie bij u op school.

Aan het einde van deze sessie heeft u kennisgemaakt met een pedagogische visie op leerlingparticipatie en heeft u ideeën én contacten opgedaan om het thema in uw school op pedagogische wijze invulling te geven.

Naam spreker

Biografie

Dr. Jacomijn van der Kooij

Pedagoog, opvoedingsfilosoof en teamleider Verus Zin in Onderwijs’

Strategie en methode:

Vanaf oktober 2021 organiseren wij een keer per maand een online-sessie van 2 uur. In totaal zijn er 5 sessies. In elke sessie komt één perspectief op burgerschapsvorming aan bod, met steeds een korte inleiding (‘keynote’) en interactieve verwerking in breakoutrooms. Aan het einde is er nog een kort plenair afsluitingsmoment en blikken we kort vooruit naar de volgende sessie.

De deelname is facultatief per sessie. Het evenement verschijnt als een reeks, maar je mag de sessie(s) aanvinken die je wilt / kunt volgen.

Indien je minstens drie sessie hebt gevolgd word je – desgewenst - van harte uitgenodigd voor een (fysieke) reflectiesessie. Hopelijk kan aan het einde van de reeks een fysieke reflectiesessie worden georganiseerd. Hierover volgt later nader bericht.

Dit is het overzicht van deze 5 digitale sessies

 

Bijkomende info:

Inschrijven kan voor wie niet verbonden is aan een onderwijsinstelling in het katholiek onderwijs in Vlaanderen ook via dit formulier. Heb je hulp nodig, dan contacteer je marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via ZOOM
(Kaart)
  • Reeks 1:
    woensdag van 15:00 tot 17:00
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.