Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP220004-PO-1TM Waartoe en wat leren binnen persoonsgebonden ontwikkeling

Je verkent het leerplan vanuit het leergebied sociale vaardigheden. Je leert de visie op dit leergebied kennen. Je maakt grondig kennis met de doelen en leerinhouden en met de ontwikkelstappen.

Doelstellingen:
  • Je ziet in dat een krachtige leeromgeving voor de persoonsgebonden ontwikkeling vertrekt vanuit het eigen opvoedingsproject.
  • Je verwerft inzicht in de ontwikkelvelden van de persoonsgebonden ontwikkeling: socio-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van een innerlijk kompas en ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid.
  • Je situeert onderwijsarrangementen op klas- en schoolniveau binnen persoonsgebonden ontwikkeling.
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
  • Team kleuteronderwijs
  • Team lager onderwijs
  • Buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bij deze nascholing hoort een voortaak en een voorstel tot naverwerking. Tijdens de werksessie van deze nascholing verkennen lerarenteams waar de inhouden van de leergebieden Sociale vaardigheden verankerd zijn in het ordeningskader. ‘Waartoe en wat moet er geleerd worden?’ zijn hier de centrale vragen. Het antwoord hierop ontdek je doorheen allerlei opdrachten en de verbinding met de onderwijspraktijk.

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen

Bijkomende info:

Elke deelnemer heeft het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek ter beschikking.

Bekijk het andere aanbod rond socio-emotioneel leren

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.