Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP220004-PO-4TM Executieve functies en Zin in leren! Zin in leven!: Hoe zit dat nu?

In deze vorming onderzoek je hoe je - op basis van een krachtige didactiek en aan de hand van de inhouden van de ontwikkelvelden persoonsgebonden ontwikkeling – kinderen tot ontwikkeling brengt. Je verkent de executieve functies (impulscontrole, werkgeheugen en metacognitie) vanuit het leerplankader. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt inzicht in de achtergrond van executieve functies: hoe ontwikkelt het brein en wat zijn de voorwaarden om de hersenfuncties tot volle ontwikkeling te laten komen?  
  • Je weet wat executieve functies zijn (aandacht, emotieregulatie, impulscontrole, werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, plannen/organiseren, probleemoplossend denken en metacognitie) en waarom ze belangrijk zijn (op korte en lange termijn) voor de leerkansen van hun leerlingen.  
  • Je herkent de doelen in het leerplan die inzetten op executieve functies. 
  • Je leert de executieve functies kennen en begrijpen vanuit praktijktips. Dit laagdrempelig en in een eenvoudige taal. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
  • Buitengewoon basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In ons leerplankader Zin in leren! Zin in leven! maken we duidelijk waar we werken aan executieve functies binnen de persoonsgebonden ontwikkelvelden. 

Je leert de executieve functies kennen en begrijpen vanuit praktijktips. Dit laagdrempelig en in een eenvoudige taal. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze module hoort een voortaak en naverwerkingsvoorstel. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.