Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP220004-PO-6TM Beter leren door (goed) samen leren

Uit onderzoek blijkt dat samen leren een gunstig effect heeft op het leren van kinderen. Voorwaarde is wel dat dit op de juiste manier wordt aangepakt om het leereffect te bekomen. De winst is dan potentieel wel groot: 3-5 maanden leerwinst per schooljaar voor rekenen en taal, een gunstig effect op sociale vaardigheden, een gunstig effect op onderzoekende houding, … Vanuit de 5 pijlers van inspirerend burgerschapverkennen we de mogelijkheden die ZILL biedt om kwaliteitsvol samenwerken van leerlingen vorm te geven en zo hun leren te ondersteunen. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt zicht op wat sterk onderwijs in socio-emotionele ontwikkeling betekent vanuit ZILL.
  • Je krijgt zicht op de positieve impact van socio-emotionele ontwikkeling op het leren van kinderen.
  • Je verkent handvatten van effectieve didactiek i.v.m. socio-emotionele ontwikkeling.
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
  • Team kleuteronderwijs
  • Team lagere school
  • Buitengewoon basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze sessie onderzoeken we samen proefondervindelijk de manier waarop ons brein werkt en wanneer samen leren ons beter doet leren. Vanuit de vijf pijlers van inspirerend burgerschap – onderzoeken, verbindend dialogeren, actie ondernemen, reflecteren, je identiteit vormen – verhelderen we kwaliteitscriteria voor goed samen leren. Praktijkoefeningen helpen ons om goed samen leren in te bouwen in de krachtige leeromgeving die we voor onze leerlingen creëren. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze module hoort een voortaak en naverwerkingsvoorstel. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.