Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP220004-PO-7TM Zin in leven ontdekken dankzij ZILL

“Hoe praat ik met mijn leerlingen over levensvragen?” 

“Ik raak tijdens klasgesprekken over moeilijke onderwerpen vaak niet verder dan ‘ieder heeft een eigen mening’. Is dat ok? Mag je een overtuiging van een kind ook afwijzen?” 

“Wat is het verschil tussen levensbeschouwelijke grondhouding en RKG?” 

In deze vormingverken je mogelijkheden om het ontwikkelveld ‘ontwikkeling van een innerlijk kompas’, in samenhang met andere ontwikkelvelden, concreet te maken. We maken kennis met enkele eenvoudige didactische tools waarmee je je leerlingen kansen kan bieden om hun identiteit te vormen, hun levensbeschouwelijke grondhouding te versterken, hun waardengevoeligheid en normbesef te ontwikkelen en hun veerkracht te voeden.  

Doelstellingen:
  • Je krijgt zicht op wat levensbeschouwelijke vorming in brede zin inhoudt, bekeken vanuit ZILL.
  • Je verkent grondig de ontwikkelthema’s van ‘ontwikkeling van een innerlijk kompas’.
  • Je verdiept je didactische vaardigheden om leerlingen te leren omgaan met levensvragen.
  • Je verdiept je didactische vaardigheden om leerlingen te leren omgaan met verschil.
  • Je ziet in dat het ontwikkelveld ‘ontwikkeling van een innerlijk kompas’ kansen biedt om te werken aan de 10 ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven!
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
  • Team kleuteronderwijs
  • Team lagere school
  • Buitengewoon basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De vorming wordt opgezet als een werkwinkel, waarin we bredere kaders zoveel mogelijk hands on leren kennen. We verkennen de visie in ZILL: hoe willen we vanuit het leerplan kinderen leren omgaan met levensvragen? Dat maken we concreet door in een thema op zoek te gaan naar kansen om levensvragen ter sprake te brengen. We proeven ook van enkele didactische tools die jou als leraar helpen om je leerlingen hierbij goed te begeleiden. We hebben daarbij zeker ook aandacht voor omgaan met verschil. Leerlingen komen immers vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Door hen te leren om met die verschillen goed om te gaan, kunnen we hen weerbaarder maken tegen polarisering. 

Strategie en methode:

Werkwinkel.

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.