Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP220004-PO-3TM Leren leren in de basisschool? Van klein tot groot, altijd en overal!

Hoe breng je leerlingen tot effectiever leren? Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om tot leren te komen? Ben je benieuwd naar welke leerstrategieën het leren leren bevordert? En hoe het leerplan ZILL daar een antwoord op biedt? Dan is deze sessie iets voor jou! 

Doelstellingen:

Het schoolteam 

  • ziet in dat de leergebiedoverschrijdende eindtermen Leren leren? en het concept zelfregulerend leren kansen bieden om te werken aan de 10 ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven! 
  • verkent algemene principes voor een sterke didactiek voor zelfregulerend Leren leren vanuit het leerplan. 
  • denkt na over het ontwerpen van krachtige onderwijsarrangementen voor goed onderwijs over zelfregulerend Leren leren vanuit het nieuwe leerplan. 
  • verkent principes en concrete tools voor leerlingenevaluatie en kwaliteitsontwikkeling met betrekking tot zelfregulerend Leren leren. 
Doelgroep:
  • Team basisonderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze nascholing verkent het schoolteam inzichten in leren leren en in leerstrategieën, enkele didactische principes en tools … met betrekking tot een krachtige leeromgeving voor zelfregulerend Leren leren. 

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan.  

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze module hoort een voortaak en een voorstel tot naverwerking. De deelnemers hebben toegang (digitaal of in boekformaat) tot het leerplan ZILL. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 300,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.