Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Nascholingsjaar 2011-2012

Het VSKO voorziet, als deel van haar opdracht, in nascholingen ten dienste van het katholiek onderwijs. Hiervoor worden zowel initiatieven voorzien die gesubsidieerd zijn en dus aan absolute minimumprijzen beschikbaar worden gesteld als initiatieven die niet gesubsidieerd zijn en waarbij de prijs wordt bepaald door de kosten.

U kunt inschrijven op een willekeurig aantal initiatieven (modules) uit een willekeurig aantal rubrieken. Inschrijven gebeurt uitsluitend via de nascholingswebsite, gebruik makend van de gebruikersnaam en het wachtwoord voor nascholingen. Deze gebruikersnaam en wachtwoord blijven doorheen de jaren heen steeds dezelfde. Bij de start van de inschrijvingen voor het nieuwe werkjaar wordt deze code toegestuurd aan alle scholen, instellingen en organisaties. Met aanmeldproblemen kunt u terecht op www.nascholing.be.

U bereikt de nascholingswebsite op het webadres www.nascholing.be.

Voor de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene initiatieven en een aantal ICT-projecten.

Algemeen

Een groot aantal modules wordt gesubsidieerd vanuit het koepelkrediet (de zogenaamde koepelprojecten) of door de overheid (de zogenaamde prioritaire projecten). Elk van deze modules wordt tegen een minimale bijdrage van de deelnemers aangeboden.

Scholen aangesloten bij het VSKO:

  • Individugerichte nascholing: € 5 per sessie per deelnemer
  • Teamgerichte nascholing: € 50 per sessie
Scholen niet aangesloten bij het VSKO:
  • Individugerichte nascholing: € 30 per sessie per deelnemer
  • Teamgerichte nascholing: € 600 per sessie
Scholen niet aangesloten bij het VSKO, maar aanwezig binnen een scholengemeenschap met VSKO-scholen:
  • Individugerichte nascholing: € 10 per sessie per deelnemer
  • Teamgerichte nascholing: zie VSKO-scholen
Nascholingen godsdienst worden aangeboden aan (personeelsleden van) zowel VSKO-scholen als niet VSKO-scholen tegen de voorwaarden van de VSKO-scholen.
Initiatieven die niet gesubsidieerd worden, biedt de DNI aan in modules tegen kostprijs.
Indien een aanbod enkel open staat voor leden van het VSKO, staat die vermeldt bij de modulebeschrijving.
Vormingen in het kader van nascholingen op het vlak van functiebeschrijving en evaluatie worden gratis aangeboden en hebben als doelpubliek leden van het VSKO.
Bij de modulebeschrijvingen vindt u telkens de bijdrage in de kosten aan.
  • Bij individugerichte nascholingen gaat het om een bedrag per deelnemer.
  • Bij teamgerichte nascholingen wordt een deelnameprijs per traject voor het hele team aangerekend.
De betaling ervan gebeurt, na ontvangst van een kostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Nascholing in het katholiek onderwijs, of met opleidingscheques voor individugerichte nascholingen.

De vzw Nascholing is door de overheid nog steeds erkend voor het gebruik van opleidingscheques. De overheid heeft ons tijdens het werkjaar 2010-2011 bevestigd dat we voor nascholing (georganiseerd door de vzw Nascholing in het Katholiek Onderwijs), op initiatief van de werknemer, gebruik mogen laten maken van opleidingscheques voor werknemers. Na overleg met de sociale partners en het beleidsdomein Onderwijs heeft Vlaams minister van Werk Philippe Muyters beslist om de huidige regelgeving omtrent opleidingscheques ongewijzigd verder te zetten tijdens het schooljaar 2011-2012.

Vraaggestuurde nascholing

Wilt u voor uw school, instelling of organisatie een project uitwerken? Wenst u een groep leerkrachten een duwtje in de rug te geven op het algemeen pedagogisch-didactische vlak of ICT-kennis? Heeft u andere specifieke wensen rond professionaliseren? Laat het de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) weten.

U kunt uw vraag in algemene of specifieke termen formuleren.

Op basis hiervan en in de mate van het mogelijke zullen wij in onderling overleg een specifieke nascholingsmodule samenstellen die aan uw behoeften voldoet. Deze nascholing zal, indien de nodige infrastructuur aanwezig is, plaatsvinden bij u op de school, op vooraf af te spreken tijdstippen.
Voor algemene initiatieven wordt de kostprijs wordt per vraag vastgelegd en afgesproken. De kostprijs wordt per sessie berekend, vermeerderd met de verplaatsingsonkosten van de nascholer en de administratiekosten voor het beheren van het dossier.

Voor verdere informatie neemt u contact op met Marleen Decuyper (marleen.decuyper@vsko.be), de coördinator van DNI.

ICT-nascholing

De modaliteiten voor deelname aan de ICT-nascholing zijn voor het werkjaar 2011-2012 grondig aangepast. Meer uitleg vindt u hier.

Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.